Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k pripomienkam rodičov na stravovanie v MŠ

Kliknutím na tento link nájdete stanovisko RÚVZ k požiadavke rodičov, ktoí žiadajú zmeny v školskom stravovaní: stanovisko RÚVZ k stravovaniu v MŠ.pdf (177087)