Projekty MŠ

 

projekt: Medvedík Nivea   

 

Naša materská škola sa aj v školskom roku 2019/2020 zapojila do projektu v rámci Integračného  a vzdelávacieho  programu "S medvedíkom NIVEA spoznávame svet.

 
 

www.nivea.sk/medvedik#PRE-MATERSKÉ-ŠKOLY

 

PROGRAM SA PROFILUJE AKO PONUKA, KTORÁ PRINÁŠA:

Pedagógom – metodickú pomoc pri realizácii kľúčových kompetencií v oblasti diagnostiky, vzdelávania a osobnostného rozvoja dieťaťa.

Deťom – prirodzenú motiváciu na ceste od poznania k prežitku. Svojím etickým dosahom prispieva k ich všeobecnej kultivácii a humanizácii.

Rodičom – možnosť sledovať deti pri plnení úloh počiatočného vzdelávania. Vychádza z tzv. rodičovského desatora, ktoré by im malo pomôcť orientovať sa v tom, čo má ich dieťa pred vstupom do prvej triedy vedieť a poznať.