Rada školy pri MŠ Abrahám

 

Členovia Rady školy sú:
 - za pedagogických zamestnancov: p. Renáta Sečenová
 - za nepedagogických zamestnancov: p. Eva Szollosyová

- za rodičov: Ing. Magdaléna Roman

-za zriaďovateľa: p. Ing. Jana Takáčová a p. Petra Klasta

 

Predseda Rady školy je p. Ing. Jana Takáčová, podpredsedníčka je p. Petra Klasta  

Rodičia môžu p. Ing. M. Roman podľa potreby kontaktovať a zveriť sa jej so svojimi podnetmi, ktoré nám bude tlmočiť. Kontakt na pani Ing. M. Roman: tel: 0908 449 187, mail: kalabova.magdalena@gmail.com

Svoje problémy, názory, podnety, kritiku aj pochvalu môžete tiež písať na náš škôlkarsky mail: materska.abraham@gmail.com, prípadne aj na túto našu webovú stránku do záložky: Napíšte nám

Rada školy v aktuálnom zložení je platná od augusta 2023. 

Najbližšie riadne voľby do RŠ budú v auguste 2024.

Štatút RŠ.doc (158208)