Rada školy pri MŠ Abrahám

 

Členovia Rady školy sú:
 - za pedagogických zamestnancov: p. Renáta Sečenová
 - za nepedagogických zamestnancov: p. Eva Szollosyová

- za rodičov: Petra Klasta 

-za zriaďovateľa: p. Ing. Jana Takáčová a p. Milan Janík

 

Predseda Rady školy je p. Ing. Jana Takáčová, podpredsedníčka je p. Petra Klasta  

Rodičia môžu p. Petru Klastu podľa potreby kontaktovať a zveriť sa jej so svojimi podnetmi, ktoré nám bude tlmočiť. Kontakt na pani Petru Klasta: 0905/ 258 796,  info@economconsulting.sk

 

Svoje problémy, názory, podnety, kritiku aj pochvalu môžete tiež písať na náš škôlkarsky mail: materska.abraham@gmail.com 

Rada školy v aktuálnom zložení je platná od augusta 2020. 

Najbližšie riadne voľby do RŠ budú v auguste 2024.

Štatút RŠ.doc (158208)