Číslo účtu pre platbu stravy je: SK08 0200 0000 3500 119 34 132 (je nutné pri platbe uviesť meno dieťaťa)

 

  •    Školská jedáleň

    •            Odhlasovanie  zo stravy

    - odhlasovať je možné deň vopred, alebo ráno do 7.00 hod na  t.č0911/875737

    - za neodobratú a včas neodhlásenú stravu finančná náhrada sa neposkytuje

 
  •           Formy platenia stravného

poštovou poukážkou

- cez Internet banking

 

  •  

- Šj zabezpečuje stravovanie detí, žiakov, zamestnancov školských zariadení

- hlavnou náplňou je pripravovať kvalitnú racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu

- stravovanie pripravuje kolektív odborne školených pracovníčok v zmysle zákona 272/94 Z.z.

  o ochrane zdravia ľudí, ako i v zmysle medzinárodne platných predpisov HACCP a podľa MSN pre školské stravovanie

- vhodnou skladbou ŠL je zabezpečená vyvážená nutričná aj energetická hodnota pre jednotlivé vekové kategórie

- k hlavným jedlám sú zaraďované zeleninové šaláty, oblohy

- obed doplnený denne vhodným nápojom

- pre spestrenie v závislosti od finančnej normy sú zaraďované ako doplnok jogurty,dezerty so zvýšeným obsahom vlákniny, múčniky, ovocie

- naša jedáleň je zapojená do projektu dotovaného z EÚ Ovocie školám

 
  •