Číslo účtu pre platbu stravy je: SK08 0200 0000 3500 119 34 132 (je nutné pri platbe uviesť meno dieťaťa)

Od 1.1.2023 sa upravuje výška stravného   v 

MŠ                 2,10 € 

desiata a obed 1,70 €                                                             

ZŠ I. stupeň    1,70 €                                                                     

ZŠ II. stupeň   1,90 €   

dospelí            2,10 € 

                                                                

  •    Školská jedáleň

  •            Odhlasovanie  zo stravy

    - odhlasovať je možné deň vopred, alebo ráno do 7.00 hod na  t.č0911/875737

    - za neodobratú a včas neodhlásenú stravu finančná náhrada sa neposkytuje

 
  •           Formy platenia stravného

poštovou poukážkou

- cez Internet banking

 

  •  

- Šj zabezpečuje stravovanie detí, žiakov, zamestnancov školských zariadení

- hlavnou náplňou je pripravovať kvalitnú racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu

- stravovanie pripravuje kolektív odborne školených pracovníčok v zmysle zákona 272/94 Z.z.

  o ochrane zdravia ľudí, ako i v zmysle medzinárodne platných predpisov HACCP a podľa MSN pre školské stravovanie

- vhodnou skladbou ŠL je zabezpečená vyvážená nutričná aj energetická hodnota pre jednotlivé vekové kategórie

- k hlavným jedlám sú zaraďované zeleninové šaláty, oblohy

- obed doplnený denne vhodným nápojom

- pre spestrenie v závislosti od finančnej normy sú zaraďované ako doplnok jogurty,dezerty so zvýšeným obsahom vlákniny, múčniky, ovocie

- naša jedáleň je zapojená do projektu dotovaného z EÚ Ovocie školám

 
  •  


 

 

 

Informácia pre rodiča dieťaťa, alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

 

 

ziadost.docx (27457)