Práva dieťaťa

Súčasťou života v našej materskej škole je rešpektovanie nasledovných práv dieťaťa:

dieta.czweb.org/10pravdietata.htm