SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

MATERSKEJ ŠKOLY ABRAHÁM,

jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2020/21  VVČ 20-21.docx (137102) VVČ 19-20.docx (6679549)