Novinky

Zápis do základnej školy

19.03.2018 10:35
Dňa 11.4. 2018 od 14:00 do 18:00 prebehne zápis detí do ZŠ M. Tareka v Abraháme. Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke u veľkáčov.

Vyšetrenie zraku detí v MŠ

16.03.2018 10:03
Vyšetrenie zraku môžu vaše deti absolvovať priamo v našej MŠ dňa 22.3. za poplatok 5,- €. Ak máte záujem, podpíšte informovaný súhlas na nástenkách a zaplaťte danú čiastku triednym učiteľkám.

Vyšetrenie školskej spôsobilosti

07.03.2018 12:06
Vyšetrenie školskej spôsobilosti pre deti, ktoré v budúcom šk. roku odchádzajú do ZŠ u nás urobili 22.3. psychologičky z CPPPaP Galanta. Po doručení výsledkov a odporúční vám ich okamžite odovzdáme. 

Zápis detí na nový školský rok

06.03.2018 16:30
Termín zápisu do MŠ na nový školský rok plánujem na deň 4.5.2018 od 7:00 do 16:00 v priestoroch MŠ. Bližšie informácie a žiadosti o prijatie nájdete na: msabraham.webnode.sk/na-stiahnutie/ a sú  k dispozícii aj na nástenkách.

Fond platených akcií

06.03.2018 16:26
Na nástenkách sú tabuľky s hospodárením s fondom platených akcií. Niektoré deti ho už majú vyčerpaný, preto, prosíme, pozrite si v tabuľke, či tam vaše dieťa ešte má peniaze, ak nie, je potrebné triednym učiteľkám zaplatiť 10,- €, aby mohli byť uhradené ďalšie akcie. Doterajšie čerpanie s fondom si môžete pozrieť v spomínanej tabuľke na chodbách.

Prázdninová prevádzka

06.03.2018 16:23
Na nástenkách je odkaz o prázdninách. Prosíme, napíšte svoj záujem/nezáujem o prázdninový pobyt vášho dieťaťa v MŠ. Od počtu prihlásených detí závisí, ako dlho môžem byť MŠ cez letné prázdniny v prevádzke.

Očné vyšetrenie detí v MŠ

06.03.2018 16:22
Na nástenkách je odkaz na možnosť vyšetriť deťom zrak priamo v MŠ. Prosíme, napíšte sa do zoznamu, ak máte záujem o vyšetrenie vášho dieťaťa.

Plavecký výcvik pre veľkáčov

06.03.2018 16:21
Na nástenke u veľkáčov je oznam o plaveckom, prosíme prečítajte si ho a napíšte, či máte záujem, aby sa ho vaše dieťa zúčastnilo.  

Informácie o dostavbe MŠ

24.02.2018 11:47
Na februárovom zasadní Obecného zastupiteľstva sa hovorilo aj o budúcej prístavbe MŠ, z ktorej vyplynulo, že tento projekt sa zatiaľ odkladá, pretože žiadnu z ponúk firiem nie je možné zrealizovať pre väčšiu finančnú záťaž, než bola na tento projekt plánovaná. Zatiaľ sa situácia vyvíja tak, že v tomto kalendárnom roku zrejme k dostavbe nedôjde. 

Publikácia o zápise do ZŠ

05.02.2018 13:30
Na tomto odkaze: www.pohodovo.sk/zapis nájdete všeobecné rady pre rodičov detí, ktoré sa chystajú na zápis do ZŠ. E-book je tu k stiahnutiu zadarmo.
1 | 2 >>