Novinky

Joga v MŠ

11.11.2018 11:41
28.11.2018 k nám zavíta Veronika Vörösová - inštruktorka jogy. Pre deti má pripravenú milú zostavu, ktorú si s nimi zacvičí pomocou kartičiek znázorňujúcich zvieratká.  

Mikuláš

05.11.2018 13:51
...už sa to blíži, už sa tešíme, kupujeme čo najväčšie čižmičky a učíme sa ich leštiť.... Mikuláš sa na nás chystá a vraj má plný kôš balíčkov so sladkosťami. Tentokrát ho privítame v kultúrnom dome 5.12.2018 o 15:00 hod.  A aby sme mu ukázali, že naňho už dlho myslíme, pripravíme mu program. Veríme, že potešíme nielen Mikuláša, ale všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí si v tomto čase nájdu chvíľku na našich drobcov a prídu ich podporiť. Mikuláš odmení všetky deti našej škôlky. ...a naviac nám v tento deň (teda 5.12.2018) už od 14:00 hod členky občianskeho združenia Muška Svetluška pripravia v priestoroch kultúrneho domu škôlkarske mikulášske trhy.  Ak si na nich nájdete čosi, čo vás poteší a kúpite si to, podporíte tým materskú školu.  Rovnako nás podporíte, ak nám vyrobíte a venujete do trhov čokoľvek, čo sa na takéto trhy hodí. Všetky peniažky, ktoré takto Mušky Svetlušky získajú budú použité výlučne pre potreby detí materskej školy a ich rodičov (spoločné raňajky,...

Mesiac úcty k starším

27.10.2018 11:41
V stredu 24.10. naši veľkáci vystúpili v kultúrnom dome z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Skúšku na toto vystúpenie si môžete pozrieť tu: www.youtube.com/watch?v=CgdyiHkG4kQ

Interaktívna hodina výtvarnej výchovy: "Modrá"

22.09.2018 14:29
MODRÁ – V umení môžete prežiť zážitok aj z jednej jedinej farby, zvlášť keď je starostlivo vybraná. Poznáte rozdiel medzi ultramarínom a kobaltom? Viete, že modrá môže byť niekedy vzácnejšia ako zlatá? O tejto zaujímavej téme nám porozprával 12.11. lektor z Galérie mesta Bratislava pán Vladislav Malast. Edukačný interaktívny program bol zameraný na tých najmenších, a potešili sme aj prvákov, ktorých sme si k nám na túto akciu pozvali. 

O zabudnutých píšťalkách- výchovný koncert

22.09.2018 14:28
O zabudnutých píšťalkách Zvukový workshop z cyklu hudba bez hudobky. Vo štvrtok 18.10 sme mali možnosť zistiť, ako a prečo vznikli píšťalky, ako zvláštne môžu vyzerať, aké rôzne zvuky vedia zahrať a ako si vyrobiť hudobný nástroj z tých najbežnejších vecí: paličky od nanukov, gumička, slamka, vodovodná trúbka, balón... Každé dieťa, ktoré o to prejavilo záujem sa zapojilo do koncertu. Za pekný zážitok ďakujeme hudobníkovi p. Zdeňkovi Hladíkovi.  

Lekárske potvdrenia

18.09.2017 12:29
Oznámenie o zrušení povinnosti predkladať lekárske potvrdenia Na základe nového usmernenia č. 1/17 rušíme povinnosť rodiča predložiť po chorobe dieťaťa potvrdenie od lekára o tom, že dieťa je zdravé. V ojedinelých prípadoch (ak má učiteľka podozrenie, že dieťa prišlo po chorobe nedoliečené) si toto potvrdenie od rodiča môže vyžiadať. Ráno má učiteľka možnosť neprijať dieťa, ak prejavuje príznaky choroby. V priebehu dňa, pokiaľ sa u dieťaťa začnú prejavovať prejavy ochorenia, to telefonicky oznámi rodičovi a ten je povinný v čo najkratšom čase si dieťa prevziať, nakoľko MŠ nemá priestorové ani personálne podmienky dieťa izolovať, aby neprenieslo chorobu na ostatných. PROSÍME VÁS O ZODPOVEDNÉ DODRŽIAVANIE ZÁSADY:  CHORÉ DIEŤA NEPATRÍ DO KOLEKTÍVU (s teplotou, kašľom, hnačkou, zvracaním, so sadrou...). CHRÁNITE TAK VAŠE DIEŤA ALE AJ OSTATNÝCH. Upozorňujeme, že učiteľky majú zákaz podávať deťom akékoľvek lieky (sirupy, vitamíny,...

Čísla účtov

25.10.2016 14:38
Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu stravy je:   SK08 0200 0000 3500 1193 4132 Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu školného je: SK45 0200 0000 0000 2132 3132

ODHLASOVANIE DETÍ

03.05.2011 13:06
 Prosíme rodičov, aby nezabúdali svoje dieťa odhlásiť z obedov. Na chodbe je odhlasovací hárok, kde si ho treba vyškrtnúť v prípade, ak vopred viete, že v daný deň nepríde. Odhlasovať deti možno aj telefonoicky na čísle MŠ: 0911/875737. Ak dieťa neodhlásile do 7:00 v daný deň je rátané k obedu a pre vás to znamená povinnosť platby za tento obed. 

Informácie o platbách

18.10.2010 08:39
Prosíme rodičov, aby príspevok za dochádzku do MŠ (tzv. školné) zaplatili vždy do 10-teho v mesiaci na účet obce Abrahám. Platba cez účet musí byť špecifikovaná menom dieťaťa a poznámkou: školné. VZN o výške "školného":  VZN školy a školské zar..docx (15,6 kB) Úhradu platby za stravu je potrebné zrealizovať vždy k 1. dňu v mesiaci, za ktoré je strava uhrádzaná (napr.:1. septembra musí byť uhradená strava za celý september). Ak sa potom v priebehu mesiaca dieťa zo stravy odhlási, bude mu to odrátané z platby na nasledujúci mesiac. Platba sa uhrádza na účet Školskej jedálne pri MŠ a rovnako je nutné špecifikácia menom dieťaťa. Prihláška na stravovanie: PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE.docx (14,3 kB)

Webová prezentácia bola spustená

26.09.2010 17:27
  Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.Naša web stránka by mala spĺňať  hlavne informatívnu funkciu.Dozviete sa o akciách,nahliadnete do fotoalbumov,ktoré Vám priblížia atmosféru Vami už prežitú.Nazriete do  výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich drobcov. Prostredníctvom Vašich  a našich podnetov chceme skvalitniť spoluprácu školy a rodiny,reagovať na Vaše pripomienky a v neposlednom rade  zviditeľniť našu MŠ širšiemu okruhu blízkych ľudí.