Novinky

Zdravá výživa

31.01.2024 14:18
K téme zdravej výživy sa vraciame priebežne celý rok. 15.2. nás v rámci tejto témy navštívila Zdravýživka, aby nás o tejto téme naučila čosi viac netradičnou formou. Predstavenie bolo uhradené z peňazí štátu na predškolákov, takže deti nič neplatili. 

Výchovný koncert

22.01.2024 13:04
25.1. nás navštívil pán Hladík s interaktívnym výchovným koncertom- workshopom: Ako išla kvapka na vandrovku, ktorým sme plynule nadviazali na naše doterajšie učivo o vode, jej skupenstvách, kolobehu a význame. Videli sme príbeh o kolobehu vody, jej čistote a zvuku. Dávno, pradávno, pred mnohými rokmi, žila v malej studničke kvapka vody. Bola veľmi zvedavá a túžila spoznať svet a pozrieť sa, ako to vyzerá za hranicou jej studničky. Jedného dňa sa rozhodla, že sa vydá na dobrodružnú cestu… Téma workshopu spojila zvuky s témou vody. Voda veľakrát názorne ukazuje aj to, čo by sme si len z počutia nikdy neuvedomili. Táto akcia bola pre vaše deti bezplatná, uhradili sme ju z príspevku štátu na predškolákov.    

Návšteva divadla v Nitre

22.01.2024 12:52
17.4. navštívia veľkáči naozajstné kamenné divadlo v Nitre. Uvidia predstavenie: Stvorenie, ktoré ich určite očarí. Bližšie info o predstavení nájdete tu: sdn.sk/repertoar/stvorenie-sveta/ Akcia bude pre vaše deti bezplatná, vstupné aj odvoz uhradíme z príspevku štátu za predškolákov.

Chrípkové prázdniny

21.01.2024 20:30
Žiaľ, nevyhli sme sa tomu. V stredu 17.1.24 sme museli našu škôlkuna týždeň zatvoriť, pretože chorobnosť detí ani v novom roku neklesá, skôr naopak. Prevádzka MŠ bude obnovená v stredu 24.1.24. Prosíme, priveďte nám zdravé deti! Tešíme sa, že už bude lepšie.  

Divadlo: Vianočná rozprávka

17.12.2023 11:51
14.12. mali vaše deti možnosť vidieť peknú bábkovú "Vianočnú rozprávku", ktorú nám sprostredkovali profesionálni bábkoherci divadla: Spozavoza. Deti sa v nej oboznámili s vianočnými tradíciami i s príbehom chlapca, ktorý nemal rád Vianoce a nechcel pomáhať. No našťastie sa to nakoniec všetko na dobré obrátilo. Fotky nájdete vo fotogalérii. Divadielko sme zaplatili z príspevku štátu na predškolákov a teda nie je potrebná platba rodičov. 

OZNAM

13.12.2023 12:44
Vážení rodičia! Oznamujeme Vám, že z dôvodu dlhodobej absencie detí sa ruší plánovaná Vianočná besiedka. Program, ktorý sme pripravili Vám predvedieme neskôr, po Novom roku. Ďakujeme za pochopenie.

Divadelníček

13.10.2023 13:53
Pre veľkáčov máme novinku: Každý utorok od 14:45 do 15:30 bude v MŠ prebiehať krúžok: Divadelníček. Všetci veľkáci budú tento krúžok navštevovať bezplatne, uhradený bude z príspevku štátu za predškolákov.  Bližšie info: DIVADELNICEK biely ramik A4 TLAC 1.pdf (1206674)

Rozlúčka so záhradou a spoločné raňajky s rodičmi, jesenné dopoludnie v MŠ

21.09.2023 13:20
16.10. sme zrealizovali v našej škôlke akciu: Rozlúčka so záhradou. Bola spojená so spoločnými raňajkami s rodičmi v materskej škole. Celé dopoludnie rodičia strávili s nami, aby sme spolu ochutnali, ako chutí jeseň. Veríme, že kto prišiel, neoľutoval.  

Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením 5 roku veku (akt. marec 2022)

25.05.2022 13:18
  Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením 5 roku veku (akt. marec 2022) Podľa školského zákona môže zákonný zástupca požiadať riaditeľku materskej školy, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta. Ide spravidla o deti s nadaním alebo o deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku v priebehu mesiaca september, ktorých zákonní zástupcovia v nasledujúcom školskom roku s vysokou pravdepodobnosťou požiadajú o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky pred dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa podľa § 19 ods. 4 školského zákona, pretože podľa § 60 ods. 1 školského zákona, môže byť na základné vzdelávanie výnimočne prijaté len dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie. Ak našu materskú školu už Vaše dieťa navštevuje, Vy ako zákonný zástupca požiadate riaditeľku MŠ o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania...

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

08.04.2022 11:33
O pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania sa jedná vtedy,ak dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, nedosiahlo školskú spôsobilosť. Po novom ide o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, nie o odklad. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1.septembra, ktorý nasleduje po dni , v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ.   Ako postupovať, ak dieťa potrebuje zostať v materskej škole aj napriek tomu, že do 31.8. dovŕši 6 rokov? Rodič písomne požiada riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (viď. tlačivo: žiadosť o pokračovaní plnenia PPV.docx (12520) ). K žiadosti priloží: -  písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a  prevencie (CPPPaP viď tlačivo: súhlas CPPaP s pokračovaním PPV.docx...
1 | 2 >>