Novinky

Úprava povinnosti odhlasovania detí

18.10.2021 10:04
Od 18. 10. bol zmenený spôsob odhlasovania detí, ktorý sa týka detí rok pred povinnou školskou dochádzkou, teda detí, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie . Rodič už môže odhlásiť dieťa bez potvrdenia lekára na 7 vyučovacích dní. Bližšie informácie: rozhodnutie oospravedlňovaní od 18.11.2021.pdf (164833)

Pripravujeme vianočné trhy. Zapojíte sa?

12.10.2021 17:04
Milí rodičia, náš personál už pripravuje vianočné trhy, ktoré zrealizujeme tak, ako minulý rok- na chodbách MŠ. Ak chcete podporiť našu škôlku, môžete vyrobiť vianočnú dekoráciu, ktorú vystavíme na chodbe. Každý nás tak môže podporiť či už svojim výrobkom, alebo jeho kúpou. Vyrobiť, alebo aj zakúpiť si môžete napr. adventné venčeky, svietniky, pohľadnice, ozdoby na stromček, či inú vianočnú dekoráciu. Takto zarobené peniažky budeme potom využívať pre vaše deti- na výtvarný materiál, darčeky pre deti, hračky a pomôcky, ktoré spestria našu výučbu. Veríme, že nielen náš personál, ale aj všetci rodičia sa do akcie zapoja, aby sa potešili tak pri výrobe, ako aj pri nákupe maličkostí, ktoré urobia vianočné sviatky ešte krajšie. 

Rozlúčka so záhradou

21.09.2021 13:35
Možno sme vystihli posledné slnečné dopoludnie v tomto roku. Rozlúčili sme sa teda so záhradou tak, ako sme chceli. V prírode sa totiž o prírode najviac naučíme. Krásny koncert o Drozdíkovi Čimovi zaujal malých aj veľkých. A výstavka vašich šikovných rúk nás bude ešte pár dní tešiť na terase. Deti ochutnali jeseň všetkými zmyslami a veríme, že sme pre ne pripravili krásny deň. Ďakujeme za chutné koláčiky a krásne výrobky!

Čo robiť, ak chcem odklad školskej dochádzky

18.03.2021 13:56
Aktuálne informácie o odklade dochádzky do ZŠ:  Postup pri odklade do ZŠ.docx (0) Inf. súhlas o odklade.docx (0) žiadosť o odklad PŠD.docx (0) súhlas lekára a CPPPaP s pokračovaním PPV.docx (13 kB)

Akcie v MŠ

25.09.2020 15:23
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že vzhľadom na pretrvávajúce pandemcké opatrenia, naďalej nemôžeme realizovať spoločné akcie . Je nám to ľúto a veríme, že sa to časom zmení. Vaše deti však neprídu o pekné zážitky. (kuk kalendár akcií)

Prevádzka MŠ

23.09.2020 16:41
Oznamujeme rodičom , že po dohode so zriaďovateľom,  prevádzková doba MŠ naďalej ostáva od 6:30 do 16:00 . Dôvodom je, naďalej dodržiavať hygienicko - epidemiologické nariadenia a odporúčania.

Lekárske potvdrenia

18.09.2017 12:29
Oznámenie o zrušení povinnosti predkladať lekárske potvrdenia Na základe nového usmernenia č. 1/17 rušíme povinnosť rodiča predložiť po chorobe dieťaťa potvrdenie od lekára o tom, že dieťa je zdravé. V ojedinelých prípadoch (ak má učiteľka podozrenie, že dieťa prišlo po chorobe nedoliečené) si toto potvrdenie od rodiča môže vyžiadať. Ráno má učiteľka možnosť neprijať dieťa, ak prejavuje príznaky choroby. V priebehu dňa, pokiaľ sa u dieťaťa začnú prejavovať prejavy ochorenia, to telefonicky oznámi rodičovi a ten je povinný v čo najkratšom čase si dieťa prevziať, nakoľko MŠ nemá priestorové ani personálne podmienky dieťa izolovať, aby neprenieslo chorobu na ostatných. PROSÍME VÁS O ZODPOVEDNÉ DODRŽIAVANIE ZÁSADY:  CHORÉ DIEŤA NEPATRÍ DO KOLEKTÍVU (s teplotou, kašľom, hnačkou, zvracaním, so sadrou...). CHRÁNITE TAK VAŠE DIEŤA ALE AJ OSTATNÝCH. Upozorňujeme, že učiteľky majú zákaz podávať deťom akékoľvek lieky (sirupy, vitamíny,...

Čísla účtov

25.10.2016 14:38
Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu stravy je:   SK08 0200 0000 3500 1193 4132 Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu školného je: SK45 0200 0000 0000 2132 3132

ODHLASOVANIE DETÍ

03.05.2011 13:06
 Prosíme rodičov, aby nezabúdali svoje dieťa odhlásiť z obedov. Na chodbe je odhlasovací hárok, kde si ho treba vyškrtnúť v prípade, ak vopred viete, že v daný deň nepríde. Odhlasovať deti možno aj telefonoicky na čísle MŠ: 0911/875737. Ak dieťa neodhlásile do 7:00 v daný deň je rátané k obedu a pre vás to znamená povinnosť platby za tento obed. 

Informácie o platbách

18.10.2010 08:39
Prosíme rodičov, aby príspevok za dochádzku do MŠ (tzv. školné) zaplatili vždy do 10-teho v mesiaci na účet obce Abrahám. Platba cez účet musí byť špecifikovaná menom dieťaťa a poznámkou: školné. VZN o výške "školného":  VZN školy a školské zar..docx (15,6 kB) Úhradu platby za stravu je potrebné zrealizovať vždy k 1. dňu v mesiaci, za ktoré je strava uhrádzaná (napr.:1. septembra musí byť uhradená strava za celý september). Ak sa potom v priebehu mesiaca dieťa zo stravy odhlási, bude mu to odrátané z platby na nasledujúci mesiac. Platba sa uhrádza na účet Školskej jedálne pri MŠ a rovnako je nutné špecifikácia menom dieťaťa. Prihláška na stravovanie: PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE.docx (14,3 kB)
1 | 2 >>