Novinky

Deň detí

24.05.2019 13:09
...a už je tu čas, kedy sa znovu môžeme tešiť na oslavu, blíži sa totiž DEŇ DETÍ! Milí rodičia, určite viete, že je to deň všeobecnej radosti, ktorú si spolu môžeme užiť v našej škôlke v piatok 31.5. Program bude podobný, ako pred rokom: Od rána sa budeme schádzať a hrať (veríme, že aj s rodičmi) na školskom dvore. Okolo 8:15 začne spoločná rozcvička, preto prosíme všetkých rodičov, aby si priniesli aj karimatky (z cvičenia sa neospravedlňuje! Cvičíme všetci spolu a s elánom!) Po rozcvičke nasleduje hygiena a spoločná desiata. Ochutnáme 5 zdravých nátierok, kávu, čaj, mlieko- čo hrdlo ráči. A potom začnú pohybové hry v skupinkách. Každá učiteľka so svojou skupinou detí absolvuje pripravené úlohy, zamerané na pohybový rozvoj. Deťom v skupinách môžu pomáhať a zapájať sa aj ich rodičia. Témou dňa je: "DIVOČINA"- na jednotlivých stanovištiach nás totiž budú sprevádzať úlohy rôznych exotických zvieratiek. No a po absolvovaní divočiny, dobre precvičení a zdivočení si určite všetci radi...

Letné prázdniny - ZMENA

21.05.2019 13:49
Oznamujeme zákonným zástupcom, že materská škola bude v júli otvorená do 12.7.2019- teda dva týždne v oboch triedach. Prevádzka je obmedzená na dva týždne, nakoľko v inom čase si učiteľky nedokážu vyčerpať dolvolenky, na ktoré majú nárok.

Video z Dňa matiek

15.05.2019 20:58
Ďakujeme p. Šipkovskému za video z Dňa matiek, ktoré si môžete poztieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=9lxP4f1n7zo

Deň matiek

08.05.2019 12:43
 Deň matiek je za nami a veríme, že náš cirkus potešil všetky mamičky, babičky a známe i neznáme tetušky. Ďakujeme za milé slová, ktorými ste ocenili našu prácu. Sme radi, že naše úsilie  sa vyplatilo a prinieslo vám radosť! Fotky nájdete vo fotogalérii (msabraham.webnode.sk/fotogaleria/den-matiek/)

Plavecký výcvik

17.04.2019 12:49
V máji mali veľkáči možnosť spriateliť sa s vodou, aby bolo lepšie pripravení na prichádzajúce leto. Túto možnosť využilo nakoniec iba 7 detí, ale určite to neoľutovali. Traja lektori sa im aspoň mohli intenzívnejšie venovať a tak bola každému dieťaťu venovaná maximálna pozornosť.   

Mikuláš na Youtube

14.12.2018 15:24
Pre všetkých, ktorí si chcú pozrieť celý náš program Mikulášskej besiedky na Youtube: www.youtube.com/watch?v=vWvgt5QqXJI

Joga v MŠ

11.11.2018 11:41
Prvú hodinu jógy v MŠ sme absolvovali ešte v októbri a zistili sme, že deti veľmi zaujala. Vieme, že takéto cvičenie má na deti upokojujúci a veľmi pozitívny vplyv a preto sme chceli, aby pani lektorka k nám chodila raz mesačne a to nám aj prisľúbila. Žiaľ, jej sľuby sa ukázali nesplniteľné, na dohodnutý termín neprišla, preto sme sa rozhodli, že kurz jógy bude viesť naša pani učiteľka z 1. triedy Bc. Renátka Sečenová. Raz v mesiaci v rámci telesnej výchovy zrealizuje jógové cvičenie v triede malých a následne aj u veľkých detí. Pani učiteľka Renátka má s jógou skúsenosti a veríme, že deťom toto cvičenie prospeje a budú ho cvičiť so zaujatím. 

Lekárske potvdrenia

18.09.2017 12:29
Oznámenie o zrušení povinnosti predkladať lekárske potvrdenia Na základe nového usmernenia č. 1/17 rušíme povinnosť rodiča predložiť po chorobe dieťaťa potvrdenie od lekára o tom, že dieťa je zdravé. V ojedinelých prípadoch (ak má učiteľka podozrenie, že dieťa prišlo po chorobe nedoliečené) si toto potvrdenie od rodiča môže vyžiadať. Ráno má učiteľka možnosť neprijať dieťa, ak prejavuje príznaky choroby. V priebehu dňa, pokiaľ sa u dieťaťa začnú prejavovať prejavy ochorenia, to telefonicky oznámi rodičovi a ten je povinný v čo najkratšom čase si dieťa prevziať, nakoľko MŠ nemá priestorové ani personálne podmienky dieťa izolovať, aby neprenieslo chorobu na ostatných. PROSÍME VÁS O ZODPOVEDNÉ DODRŽIAVANIE ZÁSADY:  CHORÉ DIEŤA NEPATRÍ DO KOLEKTÍVU (s teplotou, kašľom, hnačkou, zvracaním, so sadrou...). CHRÁNITE TAK VAŠE DIEŤA ALE AJ OSTATNÝCH. Upozorňujeme, že učiteľky majú zákaz podávať deťom akékoľvek lieky (sirupy, vitamíny,...

Čísla účtov

25.10.2016 14:38
Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu stravy je:   SK08 0200 0000 3500 1193 4132 Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu školného je: SK45 0200 0000 0000 2132 3132

ODHLASOVANIE DETÍ

03.05.2011 13:06
 Prosíme rodičov, aby nezabúdali svoje dieťa odhlásiť z obedov. Na chodbe je odhlasovací hárok, kde si ho treba vyškrtnúť v prípade, ak vopred viete, že v daný deň nepríde. Odhlasovať deti možno aj telefonoicky na čísle MŠ: 0911/875737. Ak dieťa neodhlásile do 7:00 v daný deň je rátané k obedu a pre vás to znamená povinnosť platby za tento obed. 
1 | 2 >>