Novinky

Rozlúčka so záhradou

17.09.2019 12:53
Jeseň sa už vyfarbuje tými najkrajšími farbami a tak už plánujeme našu tradičnú akciu: Rozlúčka so záhradou. Veríme, že sa dňa 4.10 (v piatok) s vami u nás stretneme, aby sme spolu zažili krásne jesenné dopoludnie s nasledovným programom: Od rána do 8:30 - príchod (deti si prinesú z domu svetlonosov, alebo iné výrobky z prírodnín, či veľké, alebo tvarovo zaujímavé plody z vlastných záhrad, z ktorých si na terase urobíme výstavku). Deti s rodičmi následne budú v triedach spolupracovať v tvorivých dielňach na vyrábaní jesenných dekorácií pod vedením učiteliek. 8:30 - spoločné raňajky v záhrade MŠ- pozývame vás ochutnať chutné nátierky a ovocné čaje (podľa chuti aj kávu či mlieko) 9:00 - deti rozdelíme do skupín a spolu s ich rodičmi budeme v školskej záhrade plniť rôzne jesenné úlohy, v ktorých budeme rozvíjať vedomosti o jeseni, ako aj pohybové zručnosti detí 10:30 - spoločné pohostenie- pečené zemiaky s maslom a čaj. Rodičia môžu priniesť ovocné alebo zeleninové koláčiky, aby sme...

Schôdzka rodičov

19.08.2019 10:04
Pre všetkých, ktorí sa schôdzky nezúčastnili: Na podnet jedného zákonného zástupcu rodičia hlasovali o tom, aby MŠ žiadala od rodičov detí potvrdenie o tom, že dieťa je zdravé, a to v prípade, ak bude dieťa z MŠ poslané domov pre zjavnú chorobu (teplota, hnačky, zvracanie). Rodičia jednohlasne súhlasili s tým, že v takomto prípade môže rodič doniesť dieťa do MŠ až potom, ak donesie potvrdenie pediatra o tom, že dieťa je zdravé. P. Baňasová pripomenula, že podľa Školského poriadku je každý rodič zodpovedný za to, že dieťa do MŠ privedie zdravé. Ak by sa opakovane porušovala táto zásada, po písomnom upozornení môže byť dieťa z MŠ vylúčené pre nedodržiavanie Školského poriadku.    

Lekárske potvdrenia

18.09.2017 12:29
Oznámenie o zrušení povinnosti predkladať lekárske potvrdenia Na základe nového usmernenia č. 1/17 rušíme povinnosť rodiča predložiť po chorobe dieťaťa potvrdenie od lekára o tom, že dieťa je zdravé. V ojedinelých prípadoch (ak má učiteľka podozrenie, že dieťa prišlo po chorobe nedoliečené) si toto potvrdenie od rodiča môže vyžiadať. Ráno má učiteľka možnosť neprijať dieťa, ak prejavuje príznaky choroby. V priebehu dňa, pokiaľ sa u dieťaťa začnú prejavovať prejavy ochorenia, to telefonicky oznámi rodičovi a ten je povinný v čo najkratšom čase si dieťa prevziať, nakoľko MŠ nemá priestorové ani personálne podmienky dieťa izolovať, aby neprenieslo chorobu na ostatných. PROSÍME VÁS O ZODPOVEDNÉ DODRŽIAVANIE ZÁSADY:  CHORÉ DIEŤA NEPATRÍ DO KOLEKTÍVU (s teplotou, kašľom, hnačkou, zvracaním, so sadrou...). CHRÁNITE TAK VAŠE DIEŤA ALE AJ OSTATNÝCH. Upozorňujeme, že učiteľky majú zákaz podávať deťom akékoľvek lieky (sirupy, vitamíny,...

Čísla účtov

25.10.2016 14:38
Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu stravy je:   SK08 0200 0000 3500 1193 4132 Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu školného je: SK45 0200 0000 0000 2132 3132

ODHLASOVANIE DETÍ

03.05.2011 13:06
 Prosíme rodičov, aby nezabúdali svoje dieťa odhlásiť z obedov. Na chodbe je odhlasovací hárok, kde si ho treba vyškrtnúť v prípade, ak vopred viete, že v daný deň nepríde. Odhlasovať deti možno aj telefonoicky na čísle MŠ: 0911/875737. Ak dieťa neodhlásile do 7:00 v daný deň je rátané k obedu a pre vás to znamená povinnosť platby za tento obed. 

Informácie o platbách

18.10.2010 08:39
Prosíme rodičov, aby príspevok za dochádzku do MŠ (tzv. školné) zaplatili vždy do 10-teho v mesiaci na účet obce Abrahám. Platba cez účet musí byť špecifikovaná menom dieťaťa a poznámkou: školné. VZN o výške "školného":  VZN školy a školské zar..docx (15,6 kB) Úhradu platby za stravu je potrebné zrealizovať vždy k 1. dňu v mesiaci, za ktoré je strava uhrádzaná (napr.:1. septembra musí byť uhradená strava za celý september). Ak sa potom v priebehu mesiaca dieťa zo stravy odhlási, bude mu to odrátané z platby na nasledujúci mesiac. Platba sa uhrádza na účet Školskej jedálne pri MŠ a rovnako je nutné špecifikácia menom dieťaťa. Prihláška na stravovanie: PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE.docx (14,3 kB)

Webová prezentácia bola spustená

26.09.2010 17:27
  Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.Naša web stránka by mala spĺňať  hlavne informatívnu funkciu.Dozviete sa o akciách,nahliadnete do fotoalbumov,ktoré Vám priblížia atmosféru Vami už prežitú.Nazriete do  výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich drobcov. Prostredníctvom Vašich  a našich podnetov chceme skvalitniť spoluprácu školy a rodiny,reagovať na Vaše pripomienky a v neposlednom rade  zviditeľniť našu MŠ širšiemu okruhu blízkych ľudí.