Novinky

Otvorenie MŠ po koronaprázdninách

24.05.2020 10:58
V súvislosti s uvoľňovaním opatrení vlády bude naša MŠ znovu otvorená od 1.6.2020. Podmienky však budú zmenené podľa pokynov Ministersva školstva.  Z prieskumu záujmu o našu MŠ sme zistili, že dopyt je väčší, ako súčasná situácia dovoľuje, preto budú od 1.6. prijaté len tie deti, ktoré majú oboch rodičov zamestnaných. Keďže veľkáčov je nahlásených viac, aby boli triedy rovnomerne využité, niektoré deti budú preradené do inej skupiny ako doteraz. Napr. súrodenci budú v jednej triede a niektorí veľkáči budú preradení k maláčom. Konkrétne zaradenie sa dozviete v deň nástupu od učiteliek. Takmer celý pobyt budú deti tráviť vonku (s výnimkou jedenia a spánku). V prvý deň rátajte so zdržaním pri odovzdávaní detí, nakoľko bude potrebné vyplniť určité papiere: vyhlásenie  (www.minedu.sk/data/att/16400.docx) a prehlásenie (www.minedu.sk/data/att/16399.docx), ktoré však už môžete priniesť vyplnené. Upozorňujeme, že podľa pokynov Ministerstva, bude MŠ v prevádzke len 9 hodín (namiesto...

Prerušenie prevádzky pokračuje

24.03.2020 20:00
Vážení rodičia, oznamujeme vám, že prerušenie prevádzky MŠ z dôvodu prevencie pred ochorením COVID-19, pokračuje aj po 30-tom marci 2020. Len čo nám bude oznámené dokedy bude toto obmedzenie aktuálne, oznámime vám to.   Baňasová

Podporte našu škôlku dvoma percentami dane

01.03.2020 13:40
Podporte našu Materskú školu aj v roku 2020 prispením vašich 2% daní na Občianske združenie Muška Svetluška.  Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf (145348) Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf (82891)  

Vyšetrenie školskej zrelosti

01.03.2020 13:35
Psychologičky z Centra pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie v Galante nás navštívia dňa 10.3.  a od 8:00 vykonajú s prihlásenými deťmi test školskej zrelosti. Výsledky potom zašlú do MŠ a my vám ich individuálne odovzdáme. 

Divadielko o baciloch a vitamínoch

12.02.2020 13:16
V pondelok 17.2. si všetky pani učiteľky pripravili pre deti divadelné predstavenie, ktoré malo za cieľ vysvetlí deťom, ako bacily škodia, ako sa im vyhnúť a tiež o užitočnosti vitamínov. V tejto rozprávke zažilo dievčatko Monika v sne čosi nezvyčajné, čo ju naučilo lepšej hygiene a správnej výžive. Bacily a vitamíny sa deťom predstavili tak, aby aj oni pocítili potrebu správnej životosprávy. Spýtajte sa vašich dribcov, čo ich rozprávka naučila!

Joga s Renátkou

12.02.2020 13:11
Od začiatku školského roku deti raz v mesiaci absolvovali hodinu jógy s p. uč. Renátkou. Tieto hodiny sú u deti veľmi obľúbené a tak sa pani učiteľka rozhodla, že bude s jogovými cvičeniami pokračovať častejšie. Takže jóga bude od februára každú druhú stredu- čiže 2 x v mesiaci. Veríme, že jej blahodárne účinky deťom pomôžu a prinesú viac radosti z pohybu.  

Karneval

05.02.2020 23:04
V piatok 14.2. dopoludnia sa v našej škôlke uskutočnil FAŠIANGOVÝ KARNEVAL.  Karneval sa uskutočnil v MŠ, bez účasti rodičov. V triede bol pre deti pripravený program už od rána. Po desiate pokračoval pripravený program karnevalovými hrami, súťažami a tancami až do obeda. Veríme, že sme deťom pripravili veselý deň plný krásnych zážitkov.  

Divdielko v MŠ

13.01.2020 16:43
7.2. nás navštívilo divadielko Žužu s rozprávkou: O statočnom Indiánovi. Táto rozprávka rozprávala o Indiánovi, veľmi šikovnom strelcovi. No, mal hlavu v smútku, lebo jeho otec bol veľmi chorý. Nuž a preto sa Indián rozhodol navštíviť miestnu Vešticu, aby mu poodhalila osud.,,Á, už ťa tu čakám. Čaká ťa dlhá cesta. Na záchranu svojho otca musíš priniesť liek od zázračnej Panny.“ Tak týmito slovami sa začala indiánova cesta do zázračnej krajiny, v ktorej účinkovali bábky. Na svojej ceste spoznal nielen svojho najlepšieho priateľa Škorpióna, ale aj rôzne typy postavičiek: samotár Kozorožec, veľký ,,pártyman“ Baran, veľmi smutná Ryba, Račacia rodinka, zúrivý Býk, lovci Blíženci, lietajúci Lev, potápač Vodnár . . . Každému sa snažil pomôcť a každý ho na oplátku posunul bližšie ku zázračnej Panne. Indiánova cesta bola rozmanitá prostrediami, ktorými prechádzal. Od súše cez malú riečku, od malej riečky k vodopádu, od vodopádu až k najväčšiemu moru.. Vodné, vzdušné, ohnivé, zemité. Tak toto...

Vyšetrenie školskej zrelosti

13.01.2020 14:03
OZNAM PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV   Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Galante uskutoční v našej MŠ vyšetrenie školskej zrelosti u detí, ktoré by od septembra mali nastúpiť do ZŠ. Ide o bezplatné a dobrovoľné vyšetrenie, kde pohovorom  a testami psychologičky posúdia, ako je dieťa pripravené na vstup do ZŠ. Upozornia na prípadné slabé stránky dieťaťa, ktoré je možné do septembra odstrániť a dajú vám tak informáciu o tom, ako je na tom vaše dieťa v oblasti školskej zrelosti. Poskytnú vyjadrenie, či vám odporúčajú, aby dieťa nastúpilo do školy, alebo či odporúčajú odklad školskej dochádzky. Ich vyjadrenie má odporúčací charakter a teda je nakoniec len na vás, či dieťa do školy zapíšete, alebo požiadate o odklad. Prosíme vás, aby ste do tabuľky na nástenke zapísali, či máte/nemáte záujem o to, aby vaše dieťa toto vyšetrenie absolvovalo. Psychologičky nás navštívia ešte pred zápisom do ZŠ....

Logopedická depistáž

20.11.2019 15:42
V utorok 19.11. našu MŠ navštívila logopedička Mgr. A. Dobossy, ktorá s deťmi absolvovala logopedickú depistáž. Mnoho detí má väčšie, či menšie problémy s vyslovovaním hlások. Najčastejšie sú to sykavky, hláska L a R, ale aj iné. Všetky deti, ktoré potrebujú logopedickú pomoc si logopedička predvolá v mesiaci január až február, 2020. Je na vás, či pozvanie prijmete. Ak však máte pocit, že vaše dieťa by potrebovalo pomôcť čo najskôr, môžete ju kontaktovať na tel. čísle: 031 783 3654, určite pre vás nájde aj skorší termín.
1 | 2 >>