Novinky

Interaktívna hodina výtvarnej výchovy: "Modrá"

22.09.2018 14:29
MODRÁ – V umení môžete prežiť zážitok aj z jednej jedinej farby, zvlášť keď je starostlivo vybraná. Poznáte rozdiel medzi ultramarínom a kobaltom? Viete, že modrá môže byť niekedy vzácnejšia ako zlatá? O tejto zaujímavej téme nám príde porozprávať lektor z Galérie mesta Bratislava pán Vladislav Malast. Edukačný interaktívny program zameraný na tých najmenších si vaše deti môžu zažiť v našej materskej škole dňa 12.11. 

O zabudnutých píšťalkách- výchovný koncert

22.09.2018 14:28
O zabudnutých píšťalkách Zvukový workshop z cyklu hudba bez hudobky. Výchovný koncert v našej škôlke deti zažijú 18.10 s lektorom hudby pánom Zdeňkom Hladíkom. Program je veľkou inšpiráciou pre deti aj pre dospelých. Poslucháči objavujú zaujímavé zvuky a s údivom zisťujú, akými skvelými muzikantmi môžu byť. Hudobné nástroje účastníci uvidia, budú počuť, zahrajú si na ne a zatúžia si ich aj sami vyrobiť. Workshop spája materiál, z ktorého sú nástroje vytvorené. PVC. Jednoduchý čistý tvar a prístupnosť materiálu deti priamo nabáda, aby si nástroje hneď ohmatali a preskúmali jeho vlastnosti. Workshop prepája príbeh o zabudnutých píšťalkách. Okrem pastierskych fláut (koncoviek), fujary, panove flauty alebo napr. trúbky a šalmaje majú možnosť si vyskúšať aj nástroje, o ktorých nikdy nepočuli ani ich učitelia. Ako cabasa, log drum, udu, bee, txalaparta a mnoho ďalších.   

Plavecký výcvik

10.09.2018 16:56
Vážení rodičia! Na schôdzke rodičov sme hovorili o plaveckom. Prosím rodičov v 2. triede, aby zapísali do tabuľky na chodbe u veľkáčov o aký druh plaveckého by mali záujem. Intenzívny týždenný znamená, že deti budú chodiť na plavecký 5 dní v týždni v mesiaci apríl, alebo máj. Pôjde teda o 5 dní plaveckého výcviku, každý deň 2 hod. plávania. Za takýto týždeň zaplatíte maximálne 75,-€- (spolu s cestovnými nákladmi), platí sa vopred, ak dieťa neabsolvuje predplatené hodiny, dostane lístky na vstup do bazéna, kam potom môže ísť s rodičmi. Celoročný priebežný  plavecký by prebiehal počas celého školského roku vždy jeden deň v týždni 1 hodinu v bazéne. Platilo by sa vždy na konci mesiaca podľa toho, koľko hodín sa dieťa plaveckého skutočne zúčastnilo. Ak by absolvovalo celý mesiac (t.j. 4 hodiny) zaplatili by ste každý mesiac cca 55,- € (spolu s cestovným) za mesiac.   Výpočet ceny: 1 hodina výcviku s...

Rozlúčka so záhradou

10.09.2018 11:19
Jeseň-  čas odmeny dobrého hospodára si pripomenieme tradičnoou akciou: Rozlúčka so záhradou, na ktorej sú vítaní, rodičia i všetci priatelia MŠ. Tento rok plánujeme túto akciu na deň: 8.10.2018. s nasledovným programom: Príchod do MŠ- deti si donesú doma vyrobených svetlonosov, či iné dielka z prírodnín, alebo veľkosťou či tvarom zaujímavý plod z vlastnej záhrady, či kompót, džem, alebo čokoľvek, čo nám pripomenie, aká je príroda bohatá. Z týchto vecí urobíme výstavku na terase MŠ. Rodičia veľkáčov nám môžu priniesť aj koláčiky (najlepšie ovocné, či zeleninové). Rodičia potom môžu vstúpiť do tried so svojim dieťaťom a v tvorivých dielňach vyrábať z prírodnín zaujímavé dielka. 8:45- spoločné raňajky s rodičmi na dvore MŠ, prehliadka výstavky donesených plodov a výrobkov s nádychom jesene. 9:15- hry na dvore na stanovištiach- téma: Jesenné hry a úlohy 10:15- hostinka pre malých i veľkých: pečené zemiaky s maslom a bylinkové a ovocné čaje, ovocné a zeleninové koláčiky od...

Lekárske potvdrenia

18.09.2017 12:29
Oznámenie o zrušení povinnosti predkladať lekárske potvrdenia Na základe nového usmernenia č. 1/17 rušíme povinnosť rodiča predložiť po chorobe dieťaťa potvrdenie od lekára o tom, že dieťa je zdravé. V ojedinelých prípadoch (ak má učiteľka podozrenie, že dieťa prišlo po chorobe nedoliečené) si toto potvrdenie od rodiča môže vyžiadať. Ráno má učiteľka možnosť neprijať dieťa, ak prejavuje príznaky choroby. V priebehu dňa, pokiaľ sa u dieťaťa začnú prejavovať prejavy ochorenia, to telefonicky oznámi rodičovi a ten je povinný v čo najkratšom čase si dieťa prevziať, nakoľko MŠ nemá priestorové ani personálne podmienky dieťa izolovať, aby neprenieslo chorobu na ostatných. PROSÍME VÁS O ZODPOVEDNÉ DODRŽIAVANIE ZÁSADY:  CHORÉ DIEŤA NEPATRÍ DO KOLEKTÍVU (s teplotou, kašľom, hnačkou, zvracaním, so sadrou...). CHRÁNITE TAK VAŠE DIEŤA ALE AJ OSTATNÝCH. Upozorňujeme, že učiteľky majú zákaz podávať deťom akékoľvek lieky (sirupy, vitamíny,...

Čísla účtov

25.10.2016 14:38
Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu stravy je:   SK08 0200 0000 3500 1193 4132 Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu školného je: SK45 0200 0000 0000 2132 3132

ODHLASOVANIE DETÍ

03.05.2011 13:06
 Prosíme rodičov, aby nezabúdali svoje dieťa odhlásiť z obedov. Na chodbe je odhlasovací hárok, kde si ho treba vyškrtnúť v prípade, ak vopred viete, že v daný deň nepríde. Odhlasovať deti možno aj telefonoicky na čísle MŠ: 0911/875737. Ak dieťa neodhlásile do 7:00 v daný deň je rátané k obedu a pre vás to znamená povinnosť platby za tento obed. 

Informácie o platbách

18.10.2010 08:39
Prosíme rodičov, aby príspevok za dochádzku do MŠ (tzv. školné) zaplatili vždy do 10-teho v mesiaci na účet obce Abrahám. Platba cez účet musí byť špecifikovaná menom dieťaťa a poznámkou: školné. VZN o výške "školného":  VZN školy a školské zar..docx (15,6 kB) Úhradu platby za stravu je potrebné zrealizovať vždy k 1. dňu v mesiaci, za ktoré je strava uhrádzaná (napr.:1. septembra musí byť uhradená strava za celý september). Ak sa potom v priebehu mesiaca dieťa zo stravy odhlási, bude mu to odrátané z platby na nasledujúci mesiac. Platba sa uhrádza na účet Školskej jedálne pri MŠ a rovnako je nutné špecifikácia menom dieťaťa. Prihláška na stravovanie: PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE.docx (14,3 kB)

Webová prezentácia bola spustená

26.09.2010 17:27
  Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.Naša web stránka by mala spĺňať  hlavne informatívnu funkciu.Dozviete sa o akciách,nahliadnete do fotoalbumov,ktoré Vám priblížia atmosféru Vami už prežitú.Nazriete do  výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich drobcov. Prostredníctvom Vašich  a našich podnetov chceme skvalitniť spoluprácu školy a rodiny,reagovať na Vaše pripomienky a v neposlednom rade  zviditeľniť našu MŠ širšiemu okruhu blízkych ľudí.