Novinky

Prerušenie prevádzky

13.02.2018 11:28
Vážení rodičia,  oznamujem vám, že z dôvodu zvyšovania počtu ochorení na chrípku a podobné respiračné choroby a na kiahne v našej materskej škole (66%-ná absencia detí), postupujúc podľa pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante, sme nútení znovu prerušiť prevádzku MŠ v čase od utorka 20.2.2018 do piatku 23.2.2018. Riadna prevádzka začne v pondelok 26.2.2018. Pokiaľ aj v tento deň bude neprítomnosť prevyšovať určený limit (30% chýbajúcich detí), budeme musieť opäť MŠ zatvoriť.  Prosíme vás o to, aby ste v pondelok priniesli do MŠ len deti skutočne doliečené! V opačnom prípade sa zvyšuje riziko ďalšieho rozširovania týchto chorôb. S úctou Mgr. Juliana Baňasová, riaditeľka MŠ Abrahám    

Publikácia o zápise do ZŠ

05.02.2018 13:30
Na tomto odkaze: www.pohodovo.sk/zapis nájdete všeobecné rady pre rodičov detí, ktoré sa chystajú na zápis do ZŠ. E-book je tu k stiahnutiu zadarmo.

Informácie o dostavbe MŠ

19.01.2018 17:19
Na stránke obce sme našli informácie, týkajúce sa budúcej prístavby MŠ: www.abraham.sk/realizacia-projektu-prestavba-a-pristavba-materskej-skoly/ Nič bližšie k tomuto projektu zatiaľ nevieme.

Výstava betlehemov

12.12.2017 13:21
V pondelok 11.12. nás pozvali členovia miestnej Matice slovenskej na výstavu betlehemov. Milo nás prijali, pohostili a dovolili nám nasať predvianočnú atmosféru. SRDEČNE ĎAKUJEME!

Mikulášska besiedka

10.12.2017 17:16
Dočkali sme sa- Mikuláš skutočne prišiel! Sme radi, že sme jemu aj vám mohli ukázať, aké šikovné deti žijú v Abraháme! ...ale, žiaľ, nepodarilo sa nám to, čo sme si naplánovali ohľadom videa. Na poslednej skúške sme sa pokúsili celý program u maláčov i veľkáčov natočiť, aby sme ho pre vás dali na YouTube. Video však nebolo v požadovanej kvalite, a nevyšlo nám to. Z videa sa podarilo urobiť fotky, ktoré sme pridali do fotogalérie, ale ak máte priamo z vystupovania nejaké zaujímavé snímky, pošlite nám ich na mail, aby sme ich mohli tiež uverejniť Vopred ďakujeme!

Lekárske potvdrenia

18.09.2017 12:29
Oznámenie o zrušení povinnosti predkladať lekárske potvrdenia Na základe nového usmernenia č. 1/17 rušíme povinnosť rodiča predložiť po chorobe dieťaťa potvrdenie od lekára o tom, že dieťa je zdravé. V ojedinelých prípadoch (ak má učiteľka podozrenie, že dieťa prišlo po chorobe nedoliečené) si toto potvrdenie vyžiada písomne. Ráno má učiteľka možnosť neprijať dieťa, ak prejavuje príznaky choroby. V priebehu dňa, pokiaľ sa u dieťaťa začnú prejavovať prejavy ochorenia, to telefonicky oznámi rodičovi a ten je povinný v čo najkratšom čase si dieťa prevziať, nakoľko MŠ nemá priestorové ani personálne podmienky dieťa izolovať, aby neprenieslo chorobu na ostatných. PROSÍME VÁS O ZODPOVEDNÉ DODRŽIAVANIE ZÁSADY:  CHORÉ DIEŤA NEPATRÍ DO KOLEKTÍVU (s teplotou, kašľom, hnačkou, zvracaním, so sadrou...). CHRÁNITE TAK VAŠE DIEŤA ALE AJ OSTATNÝCH. Upozorňujeme, že učiteľky majú zákaz podávať deťom akékoľvek lieky (sirupy, vitamíny, lieky na...

Čísla účtov

25.10.2016 14:38
Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu stravy je:   SK08 0200 0000 3500 1193 4132 Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu školného je: SK45 0200 0000 0000 2132 3132

ODHLASOVANIE DETÍ

03.05.2011 13:06
 Prosíme rodičov, aby nezabúdali svoje dieťa odhlásiť z obedov. Na chodbe je odhlasovací hárok, kde si ho treba vyškrtnúť v prípade, ak vopred viete, že v daný deň nepríde. Odhlasovať deti možno aj telefonoicky na čísle MŠ: 0911/875737. Ak dieťa neodhlásile do 7:00 v daný deň je rátané k obedu a pre vás to znamená povinnosť platby za tento obed. 

Informácie o platbách

18.10.2010 08:39
Prosíme rodičov, aby príspevok za dochádzku do MŠ (tzv. školné) zaplatili vždy do 10-teho v mesiaci na účet obce Abrahám. Platba cez účet musí byť špecifikovaná menom dieťaťa a poznámkou: školné. VZN o výške "školného":  VZN školy a školské zar..docx (15,6 kB) Úhradu platby za stravu je potrebné zrealizovať vždy k 1. dňu v mesiaci, za ktoré je strava uhrádzaná (napr.:1. septembra musí byť uhradená strava za celý september). Ak sa potom v priebehu mesiaca dieťa zo stravy odhlási, bude mu to odrátané z platby na nasledujúci mesiac. Platba sa uhrádza na účet Školskej jedálne pri MŠ a rovnako je nutné špecifikácia menom dieťaťa. Prihláška na stravovanie: PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE.docx (14,3 kB)

Webová prezentácia bola spustená

26.09.2010 17:27
  Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.Naša web stránka by mala spĺňať  hlavne informatívnu funkciu.Dozviete sa o akciách,nahliadnete do fotoalbumov,ktoré Vám priblížia atmosféru Vami už prežitú.Nazriete do  výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich drobcov. Prostredníctvom Vašich  a našich podnetov chceme skvalitniť spoluprácu školy a rodiny,reagovať na Vaše pripomienky a v neposlednom rade  zviditeľniť našu MŠ širšiemu okruhu blízkych ľudí.