NA STIAHNUTIE:

 

  • Schôdzka rodičov 23.8.2023 o 16:00 hod:

Pred schôdzkou rodičov si prečítajte: Čo potrebuje dieťa do MŠ.docx (16389)ŠP 2022.docx (89483)

Na schôdzku rodičov je potrebné priniesť: 

  1. Podklady pre pedagogický denník.doc (44544) - len novoprijaté deti
  2. Slnomocnenie na preberanie dieťaťa z MŠ.doc (3788) - všetky deti 
  3. PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE (24).docx (16157) -všetky deti

V deň nástupu dieťaťa do MŠ  je potrebné priniesť: Bezinfekčnosť :  Písomné vyhlásenie bezinfekčnosti aktuálne k 1.9.23.docx (13558)  
  • Iné:

Oznámenie o ukončení dochádzky dieťaťa: ukončenie dochádzky.doc (21 kB)

Oznámenie o zmene termínu nástupu dieťaťa do MŠ: Oznámenie ZZ- zmena termínu rozhodnutia.doc (25088)

  • ZÁPIS:

Pokyny k zápisu detí do MŠ: Pokyny k zápisu 23.docx (40,2 kB)
 
 
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ : žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.docx (35,7 kB)
 
 
Pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania (po starom: "odklad školskej dochádzky"): Postup pri pokračovaní PPV.docx (15916)
 
 
 
 

Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s plnením povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením 5 roku: Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s plnením povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením 5 roku.docx (10929)

 
  • 2% DANÍ:

Ak ste sa rozhodli, venovať peniaze nášmu Občianskemu združeniu Muška Svetluška, tu je číslo účtu v tvare IBAN: SK89 0200 0000 0029 2277 9259

 
Tlačivo na darovanie 2% daní: 
Vyhlásenie o poukázaní 2% dane pre Občianske združenie Muška Svetluška: Vyhlasenie2023.pdf (122035)
Potvrdenie o zaplatení dane: 2021.11.05_Potvrd_POT39_5v22.docx (39328)
Tlačivo na darovanie 2% daní: 
Vyhlásenie o poukázaní 2% dane pre Občianske združenie Muška Svetluška: 2021.11.05_Vyhla_V2Pv21_1.pdf (71668)
 
Potvrdenie o zaplatení dane: 2021.11.05_Potvrd_POT39_5v22.docx (39328)