Na stiahnutie

Podklady pre pedagogický denník: Podklady pre pedagogický denník.doc (44544)
 
Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ: SPLNOMOCNENIE.doc (25,5 kB)
 
Súhlas dotknutej osoby: súhlas dotknutej osoby.rtf (69553)
 
Vyhlásenie zákonného zástupcu: Vyhlásenie rodiča.doc (32768)
 
Prihláška na stravovanie: PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE.docx (14896)
 
Informovaný súhlas  na šk. r. 2018/2019: IS hrom. 2018.doc (163840)
 
 
Pokyny k zápisu detí do MŠ:  Pokyny k zápisu.doc (54272)
 
Žiadosť o prijatie dieťaťa: Žiadosť o prij. do MŠ.docx (20133)
 
 
Tlačivá pre poskytnutie dvoch percent z dane: potvrdenie.pdf (45592) , Vyhlásenie za r. 2017.pdf (115087)
 
Číslo účtu občianskeho združeniaMuška Svetluška: OZ-MS číslo účtu.doc (20 kB)
 

VZN o výške poplatku: VZN školy a školské zar..docx (15999)

 

Oznámenie o ukončení dochádzky dieťaťa: ukončenie dochádzky.doc (21 kB)

Oznámenie o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ: Oznámenie o prerušení dochádzky.doc (21504)

Oznámenie o zmene termínu nástupu dieťaťa do MŠ: Oznámenie ZZ- zmena termínu rozhodnutia.doc (25088)

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (ak je dieťa doma viac ako 3 pracovné dni): Bezinfekčnosť.doc (21 kB)