Na stiahnutie

Tlačivá pre poskytnutie dvoch percent z dane: vyhlasenie.pdf (122,8 kB)potvrdenie.pdf (72,6 kB)  
 
Podklady pre pedagogický denník: Podklady pre pedagogický denník.doc (44544)
 
Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ: SPLNOMOCNENIE.doc (25,5 kB)
 
Súhlas dotknutej osoby: súhlas dotknutej osoby.rtf (69553)
 
Vyhlásenie zákonného zástupcu: Vyhlásenie rodiča.doc (32768)
 
Prihláška na stravovanie: PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE.docx (14896)
 
Informovaný súhlas  na šk. r. 2018/2019: IS hrom. 2018.doc (163840)
 
Pokyny k zápisu detí do MŠ:  Pokyny k zápisu.doc (54784)
 
Žiadosť o prijatie dieťaťa: Žiadosť o prij. do MŠ.docx (24577) 
 

Oznámenie o ukončení dochádzky dieťaťa: ukončenie dochádzky.doc (21 kB)

Oznámenie o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ: Oznámenie o prerušení dochádzky.doc (21504)

Oznámenie o zmene termínu nástupu dieťaťa do MŠ: Oznámenie ZZ- zmena termínu rozhodnutia.doc (25088)

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (ak je dieťa doma viac ako 3 pracovné dni): Bezinfekčnosť.doc (21 kB)

Ak ste sa rozhodli, venovať peniaze nášmu Občianskemu združeniu Muška Svetluška, tu je číslo účtu v tvare IBAN: SK89 0200 0000 0029 2277 9259.