• Prevádzka MŠ bude z dôvodu prázdnin prerušená od pondelka 23.7. 2018. Do tej doby budú v prevádzke obe triedy bez obmedzenia. Riadna prevádzka bude obnovená so začiatkom nového šk. roku v pondelok dňa 3.9.2018