•  8.10.- spoločné raňajky s rodičmi v materskej škole a rozlúčka so záhradou 

  • 18.10- výchovný koncert: O zabudnutých píšťalkách

  • 12.11- interaktívna hodina o výtvarnom umení s názvom "Modrá" s lektorom Galérie mesta Bratislava