• 21.5. - spoločné raňajky s rodičmi na školskom dvore a výlet na farmu do Pustých Úľan

  • 23.5 o 16:00- otvorená hodina angličtiny u veľkáčov, pre rodičov detí navštevujúcich krúžok AJ.

  • 1.6. - piatok- Deň detí pre malých aj veľkých v materskej škole so spoločnými raňajkami, spoločnými hrami a veselým športovaním, opekanými špekáčikmi a šiškami...

  • Prevádzka MŠ bude z dôvodu prázdnin prerušená od pondelka 23.7. 2018. Do tej doby budú v prevádzke obe triedy bez obmedzenia. Riadna prevádzka bude obnovená so začiatkom nového šk. roku v pondelok dňa 3.9.2018