• Pre chrípkové prázdniny sa plánované bábkové divadlo "Ako sa Gašpar takmer kráľom stal" - a deťom nemal kto rozprávky rozprávať... odkladá na 5.4. o 9:00 hod v MŠ.

  • V piatok 4.5.2018 od 7:00 do 16:00 prebehne zápis detí do MŠ na nasledujúci školský rok bližšie informácie a žiadosti o prijatie si môžete stiahnuť na: msabraham.webnode.sk/na-stiahnutie/

  • Od stredy 11.10.2017 začne krúžok angličtiny pre prihlásené deti pod vedením lektorky jazykovej školy Proamericana. Angličtina následne bude prebiehať každú stredu od 15:00 do 15:45. Cena za jednu 45-minútovú lekciu je 2,50, suma za mesiac sa vyvesí po skončení daného mesiaca. Platí sa len za lekcie, ktoré dieťa reálne absolvovalo (ak nie je v daný deň dieťa prítomné, za lekciu neplatí). Pre bližšie informácie kliknite na: krúžok angličtiny.doc (270336)