Informácie o nás

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY v šk. r. 2021/2022

od 1.9. 2021 je materská škola otvorená od 6:30 do 16:00 podľa odporúčaní RÚVZ o nezmiešavaní tried.

Úradné hodiny  riaditeľky MŠ, p. Mgr.Julie Baňasovej  : pondelok - piatok (okrem stredy) od 10:30 do 12:00

streda: 10:00-12:00

 

Úradné hodiny vedúcej ŠJ, p. Irenky Barčákovejdenne od 7:30 do 15:30

 

Pedagogickí zamestnanci

Celkový počet ped.zamestnancov je 4. Dve z nich pracujú v rannej smene, dve popoludní. Všetci pedagogickí zamestnanci sú plne kvalifikovaní a neustále sa vzdelávajú.

Trieda 3-4 ročných detí       - Monika Kakviczová - triedna učiteľka           

                                           -  Bc. Renáta Sečenová 

                                                   

 

Trieda 4-6 ročných detí      -  Katarína Ostrožanská- triedna učiteľka

                                           -  Mgr. Juliana Baňasová 

 

Prevádzkoví zamestnanci

Vedúca školskej jedálne        Irena Barčáková                                                          

Hlavná kuchárka                Oľga Matloňová

Pomocné kuchárky             Zdena Jambrichová  a  Anna Mária Palšovičová

Upratovačka                   Eva Szollosyová