Informácie o nás

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY v šk. r. 2023/2024

Materská škola je otvorená od 6:30 do 16:30 

Úradné hodiny  riaditeľky MŠ, p. Mgr. Juliany Baňasovej  

pondelok-štvrtok od 10:30 do 12:30

 

Úradné hodiny vedúcej ŠJ, p. Ireny Barčákovej: denne od 7:30 do 15:30

 

Pedagogickí zamestnanci

Celkový počet ped.zamestnancov je 4. Dve z nich pracujú v rannej smene, dve popoludní. Všetci pedagogickí zamestnanci sú plne kvalifikovaní a neustále sa vzdelávajú.

Trieda 3-4 ročných detí       - Monika Kakviczová -          

                                           -  Bc. Renáta Sečenová - triedna učiteľka

                                                   

 

Trieda 4-6 ročných detí      -  Katarína Ostrožanská- triedna učiteľka

                                           -  Mgr. Juliana Baňasová 

 

 

Prevádzkoví zamestnanci

Vedúca školskej jedálne        Irena Barčáková                                                          

Hlavná kuchárka                        Monika Bulavčiaková

Pomocné kuchárky                   Zdena Jambrichová, Elena Ležovičová

Upratovačka                         Eva Szollosyová