Veríme, že Vám záleží na kvalite vzdelávania a výchovy Vašich detí rovnako ako nám a preto si dovoľujeme obrátiť sa na Vás s prosbou.

Prosíme Vás,  podporte našu Materskú školu aj v roku 2024 prispením vašich 2% daní na

Občianske združenie Muška Svetluška.

 Postup  je nasledovný:
  •        PRÁVNICKÉ OSOBY 
   2 % je možné poukázať priamo prostredníctvom daňového priznania, v ktorom sú na tento účel vyhradené príslušné kolónky. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 EUR.
 
  •       FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI SAMY PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE
      2% je možné puázaťpriamo prostredníctvom daňového priznania, v ktorom sú na tento účel vyhradené príslušné kolónky. Minimálna suma , ktorú je možné pukázať je 3,32 EUR, poukázať 2% je možné iba jednej organizácii.
 
         
  •        ZAMESTNANCI
  •          zamestnanci môžu poukázať svoje 2% výlučne prostredníctvom tlačív :    
 
 
 
  • Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktorý vám vydá vaša mzdárka doručte na daňový úrad 
ĎAKUJEME ĎAKUJEME ĎAKUJEME ĎAKUJEME ĎAKUJEME ĎAKUJEME