MILÍ RODIČIA!

 Zamýšľate sa nad tým, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené do školy?

 Kliknite na link  a spolu s Vašim dieťaťom si  prejdite  zopár  úloh a cvičení. 

VEĽA ŠŤASTIA 

 

https://cpppaprv.sk/wp-content/uploads/pre_rodicov/Pr%C3%ADru%C4%8Dka%20pre%20rodi%C4%8Dov%20pred%C5%A1kol%C3%A1ka.pdf