Schôdzka rodičov

06.08.2018 12:35

Aj keď prázdniny ešte neskončili, naša škôlka sa už chystá na nový školský rok a v pondelok dňa 27.8.2018 - o 16:00 by sme sa s vami radi stretli, aby sme prebrali všetko, čo je treba na bezproblémové zahájenie školského roka.  Program schôdzky bude nasledovný:

 Program:

1.     Privítanie, oboznámenie s programom

2.     Poďakovanie za pomoc a spoluprácu v minulom šk. roku

3.     Oboznámenie so Školským poriadkom, a plánovanými akciami v nov ovm šk. roku. 

4.     Oboznámenie s hospodárením MŠ za uplynulý šk. rok

5.     Schválenie príspevku na hygienické, výtvarné potreby, pitný režim a na mimoriadne akcie MŠ, voľba pokladníka

6.     Organizačné pokyny k začiatku šk. roku

7.     Diskusia

8.     Záver

Všetkých rodičov prosím, aby si preštudovali Školský poriadok, aby sme ho nemuseli na schôdzi celý čítať a aby ste mohli na schôdzi podpísať, že ste s ním boli oboznámení. Nájdete ho kliknutím na link: https://msabraham.webnode.sk/skolsky-poriadok/

Na schôdzke tiež budeme chcieť podpísať "Infomovaný súhlas na šk. r. 2018/19, ktorý nájdete kliknutím na link:https://msabraham.webnode.sk/na-stiahnutie/.

V deň nástupu a nie skôr je nutné priniesť: potvrdenie detského lekára o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ktoré nesmie byť staršie ako 3 pracovné dni. Bez tohto potvrdenia dieťa nemôžeme v daný deň prijať.

Na schôdzku je potrebné priniesť tieto vyplnené a podpísané tlačivá: 

Podklady pre pedagogický denník: Podklady pre pedagogický denník.doc (44544) (len novoprijaté deti)
 
Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ: SPLNOMOCNENIE.doc (25,5 kB)
 
Súhlas dotknutej osoby: súhlas dotknutej osoby.rtf (69553)
 
Vyhlásenie zákonného zástupcu: Vyhlásenie rodiča.doc (32768)
 
Prihláška na stravovanie: PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE.docx (14896)
 
Príjemné prežitie augustových dní praje kolektív MŠ