Schôdzka rodičov

19.08.2019 10:04
Pre všetkých, ktorí sa schôdzky nezúčastnili:

Na podnet jedného zákonného zástupcu rodičia hlasovali o tom, aby MŠ žiadala od rodičov detí potvrdenie o tom, že dieťa je zdravé, a to v prípade, ak bude dieťa z MŠ poslané domov pre zjavnú chorobu (teplota, hnačky, zvracanie). Rodičia jednohlasne súhlasili s tým, že v takomto prípade môže rodič doniesť dieťa do MŠ až potom, ak donesie potvrdenie pediatra o tom, že dieťa je zdravé.

P. Baňasová pripomenula, že podľa Školského poriadku je každý rodič zodpovedný za to, že dieťa do MŠ privedie zdravé. Ak by sa opakovane porušovala táto zásada, po písomnom upozornení môže byť dieťa z MŠ vylúčené pre nedodržiavanie Školského poriadku.