Pravidlo: Nevyjednávaj!

05.02.2019 15:46

Prosíme rodičov, aby nedovolili deťom vyjednávať. Najčastejšie ide o vyjednávanie o tom, aby ostali v triede či na dvore dlhšie a rodičia ich potom vyčkávajú v šatni či na dvore. Tieto deti potom prebehujú z jedného kúta dvora na druhý a nie je jasné, kto má za ne v tom čase zodpovednosť. Ostatné deti ich kopírujú a dochádza k nedorozumeniam typu: prečo on môže (mama mu to dovolila) a ja nie (v MŠ sú iné pravidlá a učiteľka nedovolí deťom prebiehať po oboch stranách dvora, nakoľko by tak nedokázala zaistiť bezpečnosť všetkých detí.) Prosíme dodržať pravidlo: Ak pre dieťa prídete, nezdržujete sa s ním na dvore, dieťa sa rozlúči a odchádza. Prevádzka je do pol piatej, pokojne tu dovtedy dieťa môže zostať, ale ak príde rodič, nevyjednáva a odchádza domov.