Čísla účtov

25.10.2016 14:38

Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu stravy je:   SK08 0200 0000 3500 1193 4132

Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu školného je: SK45 0200 0000 0000 2132 3132