Materská škola ABRAHÁM

Vitajte na našom webe

Sme radi, že ste si našli našu stránku a veríme, že tu nájdete, čo hľadáte. 

Čísla účtov:

Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu stravy je:   SK08 0200 0000 3500 1193 4132 (uveďte vždy aj meno dieťaťa)

Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu školného je: SK45 0200 0000 0000 2132 3132 (uveďte vždy aj meno dieťaťa)

Ospravedlňovanie dieťaťa z MŠ

Spôsob ospravedlňovania dieťaťa je nasledovný:
 
OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI V MŠ predkladá rodič IBA dieťaťa, ktoré plní PPV (predškoláci) nasledovne:
  • do 7 vyučovacích dní ospravedlňuje rodič: Ospravedlnenie.docx (17524 
  • po 7 vyučovacích dňoch musí neprítomnosť ospravedlniť lekár

BEZINFEKČNOSŤ Písomné vyhlásenie bezinfekčnosti aktuálne k 1.9.23.docx (13,2 kB) predkladá rodič KAŽDÉHO dieťaťa:

  • pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ

  • vždy po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 5 kalendárnych dní

Milí rodičia, vaše názory, otázky, podnety môžete komunikovať osobne s p. riaditeľkou, učiteľkami, alebo s p. Magdalénou Roman, zástupkyňou v Rade školy.

Kontakty: Materská škola: materska.abraham@gmail.com, tel:031 7857 201