Materská škola ABRAHÁM

Vitajte na našom webe

Sme radi, že ste si našli našu stránku a veríme, že tu nájdete, čo hľadáte. 

Čísla účtov:

Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu stravy je:   SK08 0200 0000 3500 1193 4132 (uveďte vždy aj meno dieťaťa)

Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu školného je: SK45 0200 0000 0000 2132 3132 (uveďte vždy aj meno dieťaťa)

Ospravedlňovanie dieťaťa z MŠ

Spôsob ospravedlňovania dieťaťa je nasledovný:
 
  • Ak dieťa chýba 5 a viac  vyučovacích dní z rodinných dôvodov, alebo aj zo zdravotných (pri ktorých vám lekárka nariadi dlhšiu liečbu), stačí ak rodič ústne ospravedlní dieťa a pri opätovnom príchode prinesie potvrdenie o bezinfekčnosti.
  • Rodičia predškolákov môžu ospravedlniť dieťa na 7 vyučovacích dní. 
  • Ak je dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie choré viac ako 7 vyučovacích dní, je potrebné priniesť papier od lekára. Ak dieťa lekárka ošetruje dištančne (cez telefón), nemusíte od nej žiadať papier, zašle nám ho do MŠ elektronicky (MuDr. Harušincová je o tomto pravidle informovaná, rešpektujte preto jej  pokyny. Pokiaľ vás dokáže liečiť cez telefón, či video, netreba sa domáhať osobnej návštevy. Ak vás však chce vidieť, je nutné ju osobne s dieťaťom navštíviť). 
 
 Vyučovacie dni sú iba dni, keď prebieha riadne vyučovanie v základných školách. Víkendy, sviatky ani  prázdniny sa nerátajú za vyučovacie dni, preto v tom čase môžete ospravedlniť dieťa aj na viac ako 7 dní v mesiaci. 
 
Dôležité upozornenie:
Ak vaše dieťa má diagnostikovaný COVID 19, bezodkladne o tom musíte informovať MŠ a ďalej sa musíte riadiť karanténnymi opatreniami.
 
Uvedomujeme si, že nové pravidlá sú komplikované a náročné, ale verte, že nie len pre vás. Aj nám to spôsobuje nemalé komplikácie, a práca s novými papierami nás neteší, no nariadené pravidlá musíme dodržiavať. Veríme, že dôsledné dodržiavanie opatrení prospeje zdraviu vašich detí.
 
Veľa zdravia!
J. Baňasová

Milí rodičia, vaše názory, otázky, podnety môžete komunikovať osobne s p. riaditeľkou, učiteľkami, alebo s p. Pertou Klasta, zástupkyňou v Rade školy.

Kontakty: Materská škola: materska.abraham@gmail.com, tel:031 7857 201

                P. Klasta info@economconsulting.sk, tel: 0905/ 258 796

 OZNAM ! 

 
 
Zákonný zástupca