Novinky

1) 2% z daní

06.02.2017 16:36
Chcete nás podporiť? Darujte svoje 2% nášmu občianskemu združeniu Muška Svetluška. Vyhlásenie a potvdrenie o dani nájdete v záložke: - Novinky- Na stiahnutie. Vopred ďakujeme!

2) Návšteva u prvákov

10.03.2017 10:39
24.3. v piatok navštívime s budúcimi prvákmi základnú školu, kde im terajší prváci ukážu, čo ich v škole čaká a ako to doteraz zvládli. Takto sa deti oboznámia s prostredím ZŠ, aby pre ne zápis do ZŠ prebehol v prostredí, s ktorým sa už zoznámili (zápis do ZŠ je naplánovaný na 24.4.2017).

3) Adamko hravo- zdavo

08.03.2017 13:35
29. 3. nás navštívi mimická bábka Adamko, ktorý nás naučí čosi viac o zdravom životnom štýle. Interaktívna akcia pre deti je každoročne organizovaná spolu s RÚVZ Galanta. ...zas budeme o centimeter múdrejší!

4) Planetárium v škôlke

13.03.2017 17:47
27.4. dopoludnia nás navštívi mobilné planetárium. Prinesú si kupolu, v ktorej poležiačky absolvujeme zaujímavý príbeh s premietaním. V interaktívnom výklade lektora nás takto nezvyčajne naučia čosi viac o vesmírnych zákonitostiach a telesách v programe: Ako Mesiac putoval k Slnku na návštevu. Pozvali sme si aj prvákov a akciu uhradí materská škola.

5) Spoločné raňajky s rodičmi a výlet na farmu

13.03.2017 19:36
Minulý rok nás farma rodiny Kučerovej v Pustých Úľanoch očarila, preto sme sa rozhodli aj tento rok naplánovať náš poldenný výlet dňa 17.5. práve tam. Radi by sme si tento deň užili spolu s rodičmi a pripravujeme sa už teraz na neobyčajný deň. Ráno by sme radi privítali v našej škôlke všetkých, ktorí by sa chceli s nami výletu zúčastniť a od 8:00 by sme si chceli spolu s rodičmi pochutnať na spoločných raňajkách (piknik v záhrade MŠ). Budete mať možnosť ochutnať zopár zaujímavých nátierok, ktoré si vaše deti u nás obľúbili a k tomu aj kávu, či čaj, alebo mlieko- podľa vašej chuti. Veríme, že toto naše pozvanie prijmete, poteší to nielen vaše deti, ale aj nás! No a o 8:45 nás autobus odvezie na farmu do Pustých Úľan. Tam budeme môcť vidieť i nakŕmiť rôzne domáce, ale i zopár exotických zvierat, o ktoré sa rodina Kučerových obdivuhodne stará. Areál ich farmy je ideálny aj preto, že má aj oddychové zóny, kde si môžu deti i dospelí užiť oddych a pokochať sa prírodou. Veríme, že sa nám...

6) Plavecký výcvik

13.03.2017 17:22
Od pondelka 22.5.2017 do pondelka 29.5.2017 v čase od 8:15 hod do 10:00 hod., okrem utorka 23.5.2017 Ponúkame veľkáčom 5 dní po dvoch vyučovacích hodinách, teda spolu 10 vyučovacích hodín plaveckého výcviku v Aquaparku Senec v priestoroch plaveckého bazéna Swim arény. Štandardná cena za 1 hodinu plaveckého výcviku je 4,-€/ dieťa. Dostali sme zľavu na 3,50,-€/dieťa. Za 10 hodín je to 35,-€/dieťa. Deti po príchode a prezlečení absolvujú spoločnú rozcvičku, po rozcvičke sa spolu osprchujú a začnú plaveckú hodinu v jednotlivých skupinách pod vedením trénerov plávania, ktorí sú plne kvalifikovaní (ukončený I. stupeň plaveckých trénerov s ukončením vzdelania na FTVŠ Bratislava). Cestovné uhradí materská škola. V prípade záujmu sledujte nástenku, kde bude v priebehu apríla prihlasovací hárok, na ktorý môžete svoje dieťa zapísať.

7) Koncert v MŠ

12.03.2017 10:58
 21.6. o 9:00 zažijeme netradičný koncert. Jedná sa o rozprávkový koncert, kde s deťmi spoločne tvoríme rozprávku a pomocou zvukov tvoríme prostredie, dej, jednotlivé postavy a pod. Deti tak automaticky a prirodzene vnímajú zvuk a dávajú ho do súvislostí. Uvedomujú si jeho dĺžku, farbu, silu i výšku a priraďujú ho rôznym činnostiam. Nakoniec pri rekapitulácii rozvíjajú svoju zvukovú pamäť. Deti sa v žiadnom prípade nedelia na "hudobne nadané a nenadané" a ani sa tak necítia. Pre tvorbu zvukov sú prevážne využité muzikoterapeutické nástroje s čistým prirodzeným ladením a hlasitosťou vhodnou práve pre malé deti. Napr. Sitar, hangdrum, kalimba, fujara, tibetské misy atď. Naviac súto nástroje, ktoré skvelo prepájajú jednotlivé etniká. Tento nezvyčajný koncert v našej škôlke zrealizuje Zdeněk Hladík.

8) India v Abraháme

15.03.2017 13:54
V júni máme naplánovanú akciu, v ktorej zoznámime deti s kultúrou Indie. O tejto akcii nás informoval lektor, ktorý ju u nás odprezentuje, takto:    "Prezentácia prebieha nasledovne: Na úvod postavíme "indický domček" donesieme veci z Indie (vlajku, podušky, obrazky, čajník, oblečenie, koreniny...)  potom si povieme formou besedy kde sa India nachádza, aké zvieratká v nej žijú, aké more/oceán je na východe na západe, aké pohorie na severe... Ako sa ľudia obliekajú. (2-3 deťom  uviažeme turban, dievkam jednoduché sári...) Zacvičíme si jogové cvičenie, pozície zvieratiek (kobru - zasyčíme ako had, leva-zareveme, mačku ktoré líže mliečko...) Na brehu rieky Gangy si "varíme" indický korenistý čaj - ukážeme si koreniny a porozprávame indickú bájku. Na základe bájky môžu deti namaľovať výkresy (to maľovanie môže prebiehať aj dodatočne či už za našej prítomnosti, ale bez nej.) Zahráme na tibetských miskách. Na záver sa spýtame...

Čísla účtov

25.10.2016 14:38
Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu stravy je:   SK08 0200 0000 3500 1193 4132 Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu školného je: SK45 0200 0000 0000 2132 3132

Informácie o platbách

18.10.2010 08:39
Prosíme rodičov, aby príspevok za dochádzku do MŠ (tzv. školné) zaplatili vždy do 10-teho v mesiaci na účet obce Abrahám. Platba cez účet musí byť špecifikovaná menom dieťaťa a poznámkou: školné. VZN o výške "školného":  VZN školy a školské zar..docx (15,6 kB) Úhradu platby za stravu je potrebné zrealizovať vždy k 1. dňu v mesiaci, za ktoré je strava uhrádzaná (napr.:1. septembra musí byť uhradená strava za celý september). Ak sa potom v priebehu mesiaca dieťa zo stravy odhlási, bude mu to odrátané z platby na nasledujúci mesiac. Platba sa uhrádza na účet Školskej jedálne pri MŠ a rovnako je nutné špecifikácia menom dieťaťa. Prihláška na stravovanie: PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE.docx (14,3 kB)
1 | 2 >>