Na stiahnutie

Podklady pre pedagogický denník: Podklady pre pedagogický denník.doc (44544)
Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ: SPLNOMOCNENIE.doc (25,5 kB)
Vyhlásenie zákonného zástupcu: Vyhlásenie rodiča.doc (34 kB)
Prihláška na stravovanie: PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE.docx (14647)
 
 

Informovaný súhlas  na šk. r. 2017/2018: IS hrom. 2017.doc (163328)


Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: Žiadosť o prij. do MŠ.docx (20133)
Pokyny k zápisu detí do MŠ: Pokyny k zápisu.doc (54272)

Číslo účtu občianskeho združeniaMuška Svetluška: OZ-MS číslo účtu.doc (20 kB)

VZN o výške poplatku: VZN školy a školské zar..docx (15999)

Oznámenie o ukončení dochádzky dieťaťa: ukončenie dochádzky.doc (21 kB)

Oznámenie o prerušení dochádzky: Oznámenie o prerušení dochádzky.doc (21504)

Oznámenie o zmene termínu nástupu dieťaťa do MŠ: Oznámenie ZZ- zmena termínu rozhodnutia.doc (25088)

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (ak je dieťa doma viac ako 3 pracovné dni): Bezinfekčnosť.doc (21 kB)