• 17. kalendárny týždeň- prídu fotky z fotografovania v MŠ
  • 27.4. o 9:00 - návšteva mobilného planetária v MŠ
  • 9.5. - od 6:30 do 16:30 zápis detí do MŠ na šk. rok 2017/18
  • 14.5 - vystúpenie detí MŠ v kultúrnom dome z príležitosti Dňa matiek
  • 17.5. - spoločné raňajky s rodičmi a poldenný výlet- návšteva farmy v Pustých Úľanoch (s rodičmi)
  • 22-29.5. - (okrem utorka 23.5.)- predplavecký výcvik (aktuálny pre deti 2. triedy) v Senci
  • 23.5. detský vodičský preukaz- akcia zameraná na dopravnú výchovu
  • 1.6. - MDD vo Vlčkovciach (s rodičmi)
  • 7.6. - India v Abraháme - spoznávame iné kultúry
  • 21.6. o 9:00 netradičný koncert netradičných nástrojov Zdeňka Hladíka v MŠ
  • Prázdninové prerušenie prevádzky v MŠ- od 17.7. do 1.9.2017