• 24.3. - návšteva predškolákov u prvákov v ZŠ
 • 29.3. o 9:00 - Adamko hravo zdravo- interaktívne predstavenie o zdravom životnom štýle
 • 20.4. od 8:00 - skupinové vyšetrenie školskej spôsobilosti psychologičkami v MŠ
 • 24.4. - zápis detí do prého ročníka v ZŠ. M. Tareka v Abraháme
 • 17. kalendárny týždeň- prídu fotky z fotografovania v MŠ
 • 27.4. o 9:00 - návšteva mobilného planetária v MŠ
 • 9.5. - od 6:30 do 16:30 zápis detí do MŠ na šk. rok 2017/18
 • 14.5 - vystúpenie detí MŠ v kultúrnom dome z príležitosti Dňa matiek
 • 17.5. - spoločné raňajky s rodičmi a poldenný výlet- návšteva farmy v Pustých Úľanoch (s rodičmi)
 • 22-29.5. - (okrem utorka 23.5.)- predplavecký výcvik (aktuálny pre deti 2. triedy) v Senci
 • 1.6. - MDD vo Vlčkovciach (s rodičmi)
 • 7.6. - India v Abraháme - spoznávame iné kultúry
 • 21.6. o 9:00 netradičný koncert netradičných nástrojov Zdeňka Hladíka v MŠ