• Od stredy 11.10.2017 začne krúžok angličtiny pre prihlásené deti pod vedením lektorky jazykovej školy Proamericana. Angličtina následne bude prebiehať každú stredu od 15:00 do 15:45. Cena za jednu 45-minútovú lekciu je 2,50, suma za mesiac sa vyvesí po skončení daného mesiaca. Platí sa len za lekcie, ktoré dieťa reálne absolvovalo (ak nie je v daný deň dieťa prítomné, za lekciu neplatí). Pre bližšie informácie kliknite na: krúžok angličtiny.doc (270336)
  • V stredu 18.10. pozdravíme staých rodičov v kultúrnom dome z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na túto akciu, organizovanú Obecným úradom, sme pripravili program s predškolákmi a veríme že takto potešíme našich najstarších Abrahámčanov. 
  • 26.10.2017: Výchovný koncert "Rytier Gaston"- výchovno-vzdelávacie predstavenie, ktoré naozaj obsahom napĺňa tento pojem.  Do našej škôlky zavíta rytier Gaston a hradná pani Helen, ktorí  deti nielen zabavia, ale aj naučia množstvo zaujímavostí z obdobia stredoveku tak, aby ste mohli s týmito informáciami ďalej pracovať a rozvíjať v deťoch chuť učiť sa a spoznávať.