ODHLASOVANIE DETÍ

03.05.2011 13:06

 Prosíme rodičov, aby nezabúdali svoje dieťa odhlásiť z obedov. Na chodbe je odhlasovací hárok, kde si ho treba vyškrtnúť v prípade, ak vopred viete, že v daný deň nepríde. Odhlasovať deti možno aj telefonoicky na čísle MŠ: 031/7857201. Ak dieťa neodhlásile do 7:00 v daný deň je rátané k obedu!