Oslávenec mesiaca

27.03. MEGI KOVÁČIKOVÁ  - 6 rokov

 

 

 

 
 

 

  

MILÍ NAŠI OSLÁVENCI!!!  
   

Hádam je ti celkom jasné, 

že ti želám všetko krásne,

veľa zdravia, šťastíčka,
sladké bozky na líčka.