Oslávenec mesiaca

01.02. OLIMPIA KRAJČOVIČOVÁ  - 4 roky

07.02. ŠIMONKO DUCHO  - 4 roky

08.02. VANESKA  VÁSZONDIOVÁ - 6 rokov

 

 

02.02. Erik - Eriček Majnhold

Nikdy nie sú sebeckí, dokážu za každých okolností pomôcť ľudom, ale nikdy nepomáha bez vopred premyslenej návratnosti. Od mladosti sú Erikovia veľmi zruční a uvedomujú si svoje hodnoty v oblasti profesionality. 
 
20.02. Lívia - Lívika Guľová 
 
Sú to ženy sympatické a nestranné. Ak majú nejaké veci obľúbené, dokážu sa im naplno zasvätiť . Lívie si zakladajú na druhých a aby dobro zvíťazilo, preto sú dobrými lekárkami, sestričkami, mníškami, učiteľkami a opatrovateľkami. A taktiež ich priťahujú také povolania, v ktorých možno veliť a kde sa skrýva aj trocha rizika.
 
 

 

  

MILÍ NAŠI OSLÁVENCI!!!  
   

Hádam je ti celkom jasné, 

že ti želám všetko krásne,

veľa zdravia, šťastíčka,
sladké bozky na líčka.