Oslávenec mesiaca

 

02.05. ZORKA DLUGOŠOVÁ - 6 rokov

03.05. BAJKA MRVOVÁ - 6 rokov

06.05. DÁVIDKO ELEK-  6 rokov

09.05. JOHANKA MASAROVIČOVÁ - 5 rokov

21.05.     FILIPKO FODOR - 5 rokov

 

29.05. - MAXIM - Maxík Čambál 

Mužské meno latinského pôvodu, odvodené z "maximus"-"najväčší, najvznešenejší".

.
 
 

 

  

MILÍ NAŠI OSLÁVENCI!!!  
   

Hádam je ti celkom jasné, 

že ti želám všetko krásne,

veľa zdravia, šťastíčka,
sladké bozky na líčka.