Informácie o nás

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 do 16:30

Úradné hodiny riaditeľky MŠ, p. Juliany Baňasovej: pondelok - štvrtok od 10:00 do 12:00

Úradné hodiny riaditeľky ŠJ, p. Irenky Barčákovej: denne od 7:30 do 15:30

 

Pedagogickí zamestnanci

Celkový počet ped.zamestnancov je 4. Dve z nich pracujú v rannej smene, dve popoludní. Rozdelenie tried

Trieda 2-4 ročných detí              -  Janka Myslíková 

                                               -  Monika Kakviczová-triedna učiteľka

 

Trieda 4-7 ročných detí              -  Katarína Ostrožanská-triedna učiteľka

                                              -  Juliana Baňasová

Všetci pedagogickí zamestnanci sú plne kvalifikovaní a neustále sa vzdelávajú. 

Prevádzkoví zamestnanci

Vedúca školskej jedálne          - Irena Barčáková                                                          

Hlavná kuchárka                     - Oľga Matloňová

Pomocná kuchárka                 - Miroslava Horváthová

Pomocná kuchárka                 - Alena Horváthová

Upratovačka                          - Eva Szollosyová 

 Konzultácie učiteliek pre zákonných zástupcov v oblasti výchovy

Konzultácie učiteliek pre zákonných zástupcov v oblasti výchovy: na požiadanie vo vopred dohovorenom  čase v nepriamej činnosti učiteliek. Informácie o deťoch poskytujú učiteľky bez prítomnosti dieťaťa. Stretnutie so zákonnými zástupcami si dohodnú mimo čas priamej práce s deťmi. O toto stretnutie môže požiadať zákonný zástupca učiteľku, v prípade potreby aj učiteľka zákonného zástupcu. Častejšie konzultácie sú potrebné počas adaptačného obdobia. Učiteľky sa snažia zabezpečiť pocit istoty pre každé dieťa, preto obojstranné informácie v tomto období sú veľmi potrebné. Častejšie konzultácie sú potrebné aj pri deťoch so špeciálnymi potrebami, prípadne s odloženou školskou dochádzkou.