Vyšetrenie zraku detí v MŠ

08.10.2018 16:47

Milí rodičia!

Vyšetrenie zraku detí v našej materskej škôlke sa uskutoční v stredu 24.10. dopoludnia. Prosíme rodičov detí, ktorí prihlásili svoje dieťa na toto vyšetrenie, aby vopred uhradili čiastku 5,- € učiteľkám.