Vyšetrenie školskej spôsobilosti

07.03.2018 12:06

Vyšetrenie školskej spôsobilosti pre deti, ktoré v budúcom šk. roku odchádzajú do ZŠ u nás urobili 22.3. psychologičky z CPPPaP Galanta. Po doručení výsledkov a odporúční vám ich okamžite odovzdáme.