Rozlúčka so záhradou

10.09.2018 11:19

Jeseň-  čas odmeny dobrého hospodára si pripomenieme tradičnoou akciou: Rozlúčka so záhradou, na ktorej sú vítaní, rodičia i všetci priatelia MŠ. Tento rok plánujeme túto akciu na deň: 8.10.2018. s nasledovným programom:

Príchod do MŠ- deti si donesú doma vyrobených svetlonosov, či iné dielka z prírodnín, alebo veľkosťou či tvarom zaujímavý plod z vlastnej záhrady, či kompót, džem, alebo čokoľvek, čo nám pripomenie, aká je príroda bohatá. Z týchto vecí urobíme výstavku na terase MŠ. Rodičia veľkáčov nám môžu priniesť aj koláčiky (najlepšie ovocné, či zeleninové). Rodičia potom môžu vstúpiť do tried so svojim dieťaťom a v tvorivých dielňach vyrábať z prírodnín zaujímavé dielka.

8:45- spoločné raňajky s rodičmi na dvore MŠ, prehliadka výstavky donesených plodov a výrobkov s nádychom jesene.

9:15- hry na dvore na stanovištiach- téma: Jesenné hry a úlohy

10:15- hostinka pre malých i veľkých: pečené zemiaky s maslom a bylinkové a ovocné čaje, ovocné a zeleninové koláčiky od veľkáčov.

Hry pokračujú podľa nálady a chuti až do 11:15., kedy deti zasadnú k obedu.

Tešíme sa, že strávite jedno dopoludnie s nami!