Prázdninová prevádzka

06.03.2018 16:23

Oznamujeme rodičom, že prázdninový pobyt bude v MŠ zabezpečený do 20.7.2018 vrátane v oboch triedach bez obmedzenia. Následne bude MŠ zatvorená z dôvodu veľkej sanity a čerpania dololeniek zamestnancov. Po prázdninách sa prevádzka obnoví v pondelok 3.9.2018