Prázdninová prevádzka

06.03.2018 16:23

Na nástenkách je odkaz o prázdninách. Prosíme, napíšte svoj záujem/nezáujem o prázdninový pobyt vášho dieťaťa v MŠ. Od počtu prihlásených detí závisí, ako dlho môžem byť MŠ cez letné prázdniny v prevádzke.