Interaktívna hodina výtvarnej výchovy: "Modrá"

22.09.2018 14:29

MODRÁ – V umení môžete prežiť zážitok aj z jednej jedinej farby, zvlášť keď je starostlivo vybraná. Poznáte rozdiel medzi ultramarínom a kobaltom? Viete, že modrá môže byť niekedy vzácnejšia ako zlatá? O tejto zaujímavej téme nám porozprával 12.11. lektor z Galérie mesta Bratislava pán Vladislav Malast. Edukačný interaktívny program bol zameraný na tých najmenších, a potešili sme aj prvákov, ktorých sme si k nám na túto akciu pozvali.