Fotografovanie

19.05.2018 14:23

V piatok prebehlo fotografovanie v MŠ. Fotky by mali byť hotové do jedného týždňa. Prosíme vás, aby ste ich dovtedy vyplatili podľa zoznamu, ktorý nájdete vyvesený na dverách do tried.