Mami, oci budem škôlkárom

 

Zvládnem to ?

 Určite áno, mamička s ockom mi pomôžu ...

Odlúčenie od rodiny býva ťažké najmä pre deti, ktoré nie sú zvyknuté bývať inde ako doma. Postupne deti zistia, že v materskej škole je im dobre, majú svojich kamarátov, hry, hračky a p. učiteľky im rady pomôžu vo všetkom, čo treba. Toto zistenie však trvá niekedy dlhšie, preto im treba pomôcť hneď na začiatku ešte pred príchodom do materskej školy, hoci plaču u niektorých detí sa nevyhneme ....    

Tak pomáhajme ako vieme :

- rozprávajme sa s dieťatkom doma o škôlke v pozitívnom duchu (ani zo žartu nesformulujte pred dieťaťom výhražnú vetu - napr: Počkaj, veď tam ťa naučia poslúchať!)

- spolu mu chystajte veci (papučky, pyžamko), aby sa tešilo

- pripravte ho na to, že vy s ním v škôlke nebudete, aby nebolo sklamané

- ubezpečte ho, že ho ľúbite a vrátite sa poň, keď sa vyspinká (v prvé dni je veľmi potrebné, aby ste preňho prišli naozaj hneď, keď sa vyspinká, aby malo istotu, že ho neklameme. Postupne môžete čas vášho príchodu odďaľovať)

- nelúčte sa s ním v šatni príliš dlho, je to preňho ťažšie

- nesľubujte mu, čo nemôžete splniť (napr.budem s tebou stále - stačí krátke - vrátim sa po teba!)

- ak bude dieťa veľmi plakať, odovzdajte ho p. učiteľke, hoci vám bude ťažko - ona už vie ako na to  :o))

- ak budete plakať vy, tiež to pochopíme, nebojte sa, nie ste prví .... (ale plačte tak,aby to váš drobec nevidel)

- všetko, čo potrebujete vedieť sa spýtajte p. učiteľky - spolu to vyriešime  

 Niekedy prvé dni v škôlke zvládajú ťažšie rodičia ako ich deti.