.

 Oslávenec mesiaca

02.10. - JANKO ŠIPKOVSKÝ  4 roky

20.10. - NINKA KONDÁKOROVÁ 5 rokov

22.10. - MIRIAMKA  FLORKOVIĆOVÁ 4 roky

28.10. - RADKO  KOSTOLANSKÝ  5 rokov

 

 

 

 

06.10.  Natália - NATÁLKA  Seličová

Potrebujú predovšetkým ocenenie, porozumenie a lásku.  Natálie sú väčšinou odolné a obdarené dobrou vitalitou. 

11.10.  Valentína - VALENTÍNKA  Hulíková

Ženské meno Valentína má latinský pôvod s významom "je zdravá a silná". Valentíny majú sklon uzatvárať sa do seba a nezdôverovať sa so svojimi myšlienkami a citmi.

14.10. Boris- BORISKO Baláž

Ťažko sa dajú ovplyvniť, ustúpia len silným argumentom. Už v detstve sa prejavujú ako malí diktátori. Títo muži sú tiež veľmi aktívni a spoločenskí. Radi sa zúčastňujú na tímovej práci, tým skôr, ak je to ich vlastný tím. 

30.10. Šimon - ŠIMONKO Ducho , ŠIMONKO Ležovič

Sú nenápadní, inteligentní ľudia, ktorí dokážu meniť názory ľudí a vedia ako a koho majú na svoje danosti upozorniť. Uplatniť sa môžu dobre v politike alebo v oblasti obchodu. V súkromí sú pomerne uzavretí.

                     

                           

 

 

 

 

  

MILÍ NAŠI OSLÁVENCI!!!  
 

Hádam je ti celkom jasné, 

že ti želám všetko krásne,

veľa zdravia, šťastíčka,
sladké bozky na líčka.