Oslávenec mesiaca

15.08.   VALENTÍNKA  HULIKOVÁ  3 roky

20.08.  SAMKO  KOLLÁR  3 roky

23.08. EMILY  EKEŠIOVÁ   3 roky

28.08.  LARKA  PAROVÁ - 6 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MILÍ NAŠI OSLÁVENCI!!!  
 

Hádam je ti celkom jasné, 

že ti želám všetko krásne,

veľa zdravia, šťastíčka,
sladké bozky na líčka.