Prázdninová prevádzka

25.04.2017 13:48

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že prázdninová prevádzka MŠ je do 17.7.2017 pre všetky deti v oboch triedach bez obmedzenia. Od 17.7. do 1.9.2017 Je prevádzka MŠ prerušená z dôvodu čerpania dovoleniek zamesnancov a sanitácie objektu MŠ.