Na tomto odkaze nájdete video z nášho vystúpenia v kultúrom dome z príležitosti mesiaca úcty k starším: drive.google.com/file/d/0B6garLGVw28fMUlqLUpwU3czakk/view?usp=sharing